40-årsminnet av FN-konferensen i Stockholm

När FN-etablissemanget och Sveriges regering skulle fira 40-årsminnet av FN-konferensen om miljö och utveckling i Stockholm 1972 var det en självklarhet att även våra parallellaktiviteter måste lyftas fram och att arrangörerna måste ställas till svars för den magra utdelningen.

Det finns många sidor om detta på webbplatsen folkrorelser.org varför vi hänvisar dit.