50 år

Alternativ Stad bildades 15 februari 1969.

Det var då som miljöintresserade arkitektelever, socialt engagerade aktivister och andra stadskramare, samlade sig för att formulera en vision om – en stad att leva i, en stad som utvecklades för annat än bara bilar och kontorspalats, en stad att ta sig fram säkert och miljövänligt i en stad med fler parker och platser för alla att trivas i en stad som växte kontrollerat med mänskliga behov och proportioner som utgångspunkt.

Alternativ Stad har sen dess inte bara arbetat med ord, proklamationer och demonstrationer, utan även med handling. Alltifrån att göra egna alternativa stadsplaner över att genomföra kulturmanifestationer på privattorgen för att utmana ägarmakten och att ställa ut parkbänkar på Stockholms central, till att handgripligt försöka hindra människofientliga projekt.

Läs om Alternativ Stads 50 år:

Och bidra gärna med foton, andra dokument, berättelser… Även papperskopior kan sändas till Alternativ Stad, c/o Göran Folin, Skuruhallsvägen 6A, 131 47 Nacka.

Historik i fulltext. Berättelsen om Alternativ Stad, sammanställd år 2000.

Arkivariska lämningar (gamla flygblad etc) kan beskådas via arkivkatalogen Borge på Arbetarrörelsens Arkiv.

60-tal:

70-tal:

80-tal:

90-tal:

00-tal:

10-tal: