Välkommen

Från demo på Sergels torg

Välkommen till Alternativ stad – lokalgrupp för Jordens vänner.

Alternativ Stad är en stadspolitisk aktionsgrupp som i mer än 50 år verkat för ett ekologiskt, demokratiskt och socialt hållbart Stockholm. Och för en levande, tät och blandad stadsmiljö med bra kollektivtrafik och bättre svängrum för cyklister och fotgängare på bilismens bekostnad. Vi försvarar staden som livsmiljö och livsform med gott om mötesplatser och träffpunkter som inte kostar skjortan att vistas på.

Alternativ Stad är också lokalgrupp i Jordens Vänner som är med i Friends of the Earth International, världens största demokratiska miljöorganisation.

Hör av er till Alternativ Stad:
info [at] alternativstad.nu eller ring Göran, 073-073 11 88

Pg 70 86 45-7