Välkommen till Alternativ stad – lokalgrupp för Jordens vänner

Alternativ Stad är en stadspolitisk aktionsgrupp som i mer än 50 år verkat för ett ekologiskt, demokratiskt och socialt hållbart Stockholm.

Och för en levande, tät och blandad stadsmiljö med bra kollektivtrafik och bättre svängrum för cyklister och fotgängare på bilismens bekostnad. Vi försvarar staden som livsmiljö och livsform med gott om mötesplatser och träffpunkter som inte kostar skjortan att vistas på.

Alternativ Stad är också lokalgrupp i Jordens Vänner som är med i Friends of the Earth International, världens största demokratiska miljöorganisation.

Hör av er till Alternativ Stad:
info@alternativstad.nu eller ring Göran, 073-073 11 88

Pg 70 86 45-7

Lite om läget våren 2023

Inför årets årsmöte den 16 maj bjöd vi in våra 500 medlemmar med dom här orden:

”Förutom formalia ska vi diskutera framtiden – vad vill vi – hur gör vi? Och BESLUTA om inriktningen. Och det är viktigt vi är många som deltar i detta. SÅ KOM! 

Inte minst är alla nya medlemmar välkomna. Vi som varit med ett tag behöver nya idéer om verksamheten. Och det behövs fler aktiva när klimatet blir varmare i rekordtakt, när artutrotningen är rekordstor, när stadsmiljön hotas av   okänsliga exploatörer och politiker. Så delta gärna i arbetsgrupperna vi har igång eller på gång: Trafik, Guerilla gardening, City, Grönare stad, Hållbart Stockholm. 

Eller fundera på om du vill ägna nån timme då och då i Ekonomigruppen eller Samordningsgruppen, som har hand om löpande frågor mellan medlemsmötena.”

Den som vill veta mer om vad vi håller på med kan kolla verksamhetsberättelsen för 2022, som vi just lagt ut. Klicka bara på Arkiv så hittar du den.

Mer om förra årets globala evenemang finner du på www.stockholmplus50.se