Välkommen till Alternativ stad – lokalgrupp för Jordens vänner

Alternativ Stad är en stadspolitisk aktionsgrupp som i mer än 50 år verkat för ett ekologiskt, demokratiskt och socialt hållbart Stockholm.

Och för en levande, tät och blandad stadsmiljö med bra kollektivtrafik och bättre svängrum för cyklister och fotgängare på bilismens bekostnad. Vi försvarar staden som livsmiljö och livsform med gott om mötesplatser och träffpunkter som inte kostar skjortan att vistas på.

Alternativ Stad är också lokalgrupp i Jordens Vänner som är med i Friends of the Earth International, världens största demokratiska miljöorganisation.

Hör av er till Alternativ Stad:
info@alternativstad.nu eller ring Göran, 073-073 11 88

Pg 70 86 45-7

Kom i aktiviteterna i samband med FN:s toppmöte i Stockholm 2-3 juni

1972 var Alternativ Stad med och drog igång en rad aktiviteter i samband med FN:s allra första miljökonferens. De blev så uppmärksammade att det sen dess är en självklarhet att olika organisationer skapar parallella evenemang för att bilda opinion och utmana och påverka makthavare vid större internationella konferenser.

När FN och regeringen den 2-3 juni anordnar ett toppmöte i stan om bland annat miljön som ett 50-årsjubiléum är Alternativ Stad åter i farten som en av deltagarna i Nätverket Stockholm+50 som planerar massor av evenemang i slutet av maj och början av juni. Inte minst för att det väl vore närmast tjänstefel att missa tillfället att verkligen kunna påverka underifrån när stan kommer att vimla av delegater, politiker och medier från hela världen.

Nätverket har idag ett 50-tal medverkande grupper och organisationer och nya kommer till varenda dag. De är inriktade på miljön, klimatet, fred och nedrustning, solidaritet med Global Syd etc för att visa både världen och valrörelsens Sverige vad som krävs för att skapa en hållbar stad och en hållbar värld.

VÄLKOMMEN till Folkets Forum i ABF-huset på Sveavägen den 31 maj och 1 juni med massor av debatter och diskussioner och föreläsningar i mest hela huset.

VÄLKOMMEN också till Massmanifestationen på Sergels torg onsd 1 juni kl 18! Till ett spännande program med talare från hela världen varvade med välkända artister. Innan dess Speakers Corner hela eftermiddan på samma plats.

Mer om detta finner du på www.stockholmplus50.se