Välkommen till Alternativ stad – lokalgrupp för Jordens vänner

Alternativ Stad är en stadspolitisk aktionsgrupp som i mer än 50 år verkat för ett ekologiskt, demokratiskt och socialt hållbart Stockholm.

Och för en levande, tät och blandad stadsmiljö med bra kollektivtrafik och bättre svängrum för cyklister och fotgängare på bilismens bekostnad. Vi försvarar staden som livsmiljö och livsform med gott om mötesplatser och träffpunkter som inte kostar skjortan att vistas på.

AKTUELLT

Skeppsbrokampanjen går vidare – läs mer!

Mer info finns på Facebookeventet Ett Levande Skeppsbron – sätt P för bilarna, tinyurl.com/skeppsbron

Lady Justice och annat aktuellt – läs mer!

Alternativ Stad är också lokalgrupp i Jordens Vänner som är med i Friends of the Earth International, världens största demokratiska miljöorganisation.

Hör av er till Alternativ Stad:
info@alternativstad.nu eller ring Göran, 073-073 11 88

Pg 70 86 45-7

……..

NÅSTA MEDLEMSMÖTE hålls som vanligt på vårt stamlokus Café Dynamo, Södermannagatan 38, T-Medborgarplatsen. Och inleds, också som vanligt, med bjudfika. Även du som inte är medlem än kan komma och ta del av snacket. Som mest handlar om vad vi har på gång senare i höst.
Tid: 8 november kl 18.

Mer om förra årets globala evenemang finner du på www.stockholmplus50.se