Välkommen till Alternativ stad – lokalgrupp för Jordens vänner

Alternativ Stad är en stadspolitisk aktionsgrupp som i mer än 50 år verkat för ett ekologiskt, demokratiskt och socialt hållbart Stockholm.

Och för en levande, tät och blandad stadsmiljö med bra kollektivtrafik och bättre svängrum för cyklister och fotgängare på bilismens bekostnad. Vi försvarar staden som livsmiljö och livsform med gott om mötesplatser och träffpunkter som inte kostar skjortan att vistas på.

Alternativ Stad är också lokalgrupp i Jordens Vänner som är med i Friends of the Earth International, världens största demokratiska miljöorganisation.

Hör av er till Alternativ Stad:
info@alternativstad.nu eller ring Göran, 073-073 11 88

Pg 70 86 45-7

Aktivister och organisationer:

Kom med och planera aktiviteter när FN och regeringen firar 50-årsjubiléum av miljökonferensen i Stockholm

1972 var Alternativ Stad med drog igång en rad aktiviteter i samband med FN:s första miljökonferens. De blev så uppmärksammade att det sen dess är självklart att olika organisationer skapar parallella program för att bilda opinion och utmana och påverka makthavare av olika slag vid alla större internationella evenemang.

När FN och regeringen den 2-3 juni nästa år anordnar ett toppmöte om miljön i stan som ett 50-årsjubiléum är Alternativ Stad åter på plats som en av deltagarna i Nätverket Stockholm+50, som planerar en rad fristående aktiviteter. Inte minst för att det vore närmast tjänstefel att missa tillfället att verkligen kunna påverka underifrån när stan kommer att vimla av delegater, politiker och medier från hela världen.

En förhoppning är att vi ska kunna mobilisera brett bland organisationer och enskilda för att med eftertryck visa både världen och valrörelsens Sverige vad som krävs för att garantera även kommande generationer en hållbar stad och en hållbar värld.

Vill du eller din organisation vara med i årtiondets kanske viktigaste stockholmsinitiativ så är du/ni välkomna att kontakta oss på info@stockholmplus50.se eller telefon 073-073 11 88.

Eller kom på nätverkets upptaktsmöte torsdagen den 2 december kl 18 i ABF-huset. 

Anmäl gärna om du/ni kan komma eller vill vara med senare till kontaktadresserna ovan.

Nätverket Stockholm+50

Göran Folin

Stockholmarna firade Almstriden 50 år

Onsdagen den 12 maj är det precis 50 år sen den världskända Almstriden stod i Kungsträdgården. De 14 Almarna skulle ner och Te-huset som ligger inne bland träden likaså. För att dom påstods ligga i vägen för en T-baneuppgång som enkelt kunde minskas litegrann eller flyttas en bit. Stockholmarna tog parti för träden sedan Alternativ Stad i tio månader förgäves försökt få politikerna på andra tankar – och bröt natten till den 12 maj igenom täta polisled med hundar och hästar och lyckades stoppa den påbörjade nedsågningen.

Pandemin gör det omöjligt att ha ett jubileumsfirande som det vid 40-årsjubiléet med massor av artister och talare. Men asfaltstelegrafen viskar att många stockholmare ändå kommer att söka sig dit. Därför gör vi en liten jubiléumsinstallation med info om vad Almstriden handlade om. Och är på plats för att dela ut flygblad och snacka med folk och be alla att i allas intresse hålla avstånd.

Det glunkas också om att Tehuset dagen till ära bjussar på te och kaka.

Redan på måndagen innan sätts en stor utställning upp om Almstriden och dess betydelse – och om mycket av det som hänt och händer på stans gräsrotsscen sen dess. Den finns mitt i den östra allén, i höjd med glashuscaféerna.

Vi har också öppnat en ny nätportal i samband med jubiléet, www.almarna.org. Och massor av info hittar du också om du här klickar på ”50 år” och almarna

Almtorget och Fidlerpriset

På själva jubiléumsdagen genomfördes ett par oannonserade aktioner på plats.

Dels döpte vi om det långa och lite antikverade namnet KarlXll:s torg till det kortare och modernare Almtorget. Och det utlovades upprepning av kravet tills stan genomför namnbytet.

Dopet förrättades av regissören/skådespelaren och Mullvadenaktivisten Marika Lagercrantz.

Dessutom delades Alternativ Stads Ralph Fidlerpris ut till fotografen och journalisten Lars Epstein med följande motivering:

Alternativ Stads Ralph Fidlerpris går i år till Lars Epstein för hans mångmångåriga bevakning av stockholmarnas folkliga kamp för en bättre stad att bo och leva i. Hans blogg utgör dessutom en viktig dokumentation med kameran och vid tangenterna av ett gräsrötternas Stockholm, som annars skulle riskera att falla i glömska.

Nu blir Almstriden musikteater

Almstridsjubiléet fortsätter under sommaren. Det är Stockholms Parkteater som med Stina Oscarson som motor gjort ett stycke musikteater av Almstriden och dess betydelse. Visas i Galärparken. Fri entré som vanligt, men biljett måste bokas i förväg av pandemiskäl. Första juniveckan redan utsåld så haka på snarast. På https://kulturhusetstadsteatern.se/teater/almstriden