Välkommen till Alternativ stad – lokalgrupp för Jordens vänner

Alternativ Stad är en stadspolitisk aktionsgrupp som i mer än 50 år verkat för ett ekologiskt, demokratiskt och socialt hållbart Stockholm.

Och för en levande, tät och blandad stadsmiljö med bra kollektivtrafik och bättre svängrum för cyklister och fotgängare på bilismens bekostnad. Vi försvarar staden som livsmiljö och livsform med gott om mötesplatser och träffpunkter som inte kostar skjortan att vistas på.

Mer om detta under bilden!

Alternativ Stad är också lokalgrupp i Jordens Vänner som är med i Friends of the Earth International, världens största demokratiska miljöorganisation.

Hör av er till Alternativ Stad:
info@alternativstad.nu eller ring Göran, 073-073 11 88

Pg 70 86 45-7

Aktionsvecka i september

HÖSTVECKAN eller Week of Action for Social and Climate Justice, som den heter, har just inletts och avslutas med en stor Klimatdemo fredagen 22 sept.

Ett drygt 100-tal organisationer från hela landet deltar med olika slags evenemang varenda dag. Se vidare kalendariet på www.weekofaction.se.

Alternativ Stad har varit med från början i planeringen av veckan. Och har givetvis en egen aktion. På onsdagen den 20 sept kl 18. På Skeppsbron. På parkeringen vid kungastatyn.

Visste du att det finns kring 20 miljoner parkeringsplatser i Sverige?

Och att bilarna därför har en större yta att vila sig på än vår sammanlagda bostadsyta. Den yta bilarna behöver för att förflytta sig ska vi bara inte tala om.

Så de fem miljonerna bilarna är inte bara ett problem för klimatet med en tredjedel av koldioxidutsläppen och för livsmiljön med luftföroreningar och ljudstörningar. De tränger också ut mycket av det möjliga mångskiftande livet i städerna.

Vår onsdagsaktion handlar om just detta: bilismens herravälde över miljön.

Ett levande Skeppsbron – sätt P för bilarna

I årtionden har stockholmspolitikerna pratat om att göra den breda Skeppsbrokajen till ett vackert och omväxlande gångstråk hela vägen från Slussen till Strömbron istället för den stenöken den är idag. Men det har stupat på att dom inte vågat ge sig på den parkeringsplats som upptar en stor del av ytan. I senaste utspelet om stans kajer som den då moderatledda regimen gjorde för ett par år sen skrev dom om Skeppsbron: ”En flexibel användning kan uppnås genom att se över möjligheter att minska eller ersätta parkeringsytorna”. Man bugar: än en gång ett löfte att se över!

På onsdag tar vi över några av P-platserna genom att i laga ordning betala för dom och i festliga former förvandla dom till en plats för cyklar och symbolisk park och allsköns aktiviteter. Det glunkas också om att vi får besök av en sångkör. Och naturligtvis ska vi lägga fram en resolution att vidarebefordra till politikerna. Så kom och var med att trycka på politikerna i den här frågan. Ju fler vi blir desto starkare tryck!

Delta också gärna i evenemanget Sorgmarsch för klimatet på onsdag. Det börjar kl 16 vid Nybroplan och avslutas kl 18 på Mynttorget. Alltså i lagom tid för att hinna kvista över till oss på närbelägna Skeppsbron.

Mer info finns på Facebookeventet Ett Levande Skeppsbron – sätt P för bilarna, tinyurl.com/skeppsbron

……..

NÅSTA MEDLEMSMÖTE hålls som vanligt på vårt stamlokus Café Dynamo, Södermannagatan 38, T-Medborgarplatsen. Och inleds, också som vanligt, med bjudfika. Även du som inte är medlem än kan komma och ta del av snacket. Som mest handlar om vad vi har på gång senare i höst.Tid: 27 sept kl 18.

Mer om förra årets globala evenemang finner du på www.stockholmplus50.se