Allmänningar

Alternativ Stad har sedan 1969 drivit en kampanj för våra allmänningar. För allas lika tillgång, mot vissas rovdrift och inhängnadsförsök. Främst för staden som allmänning – men också för välfärden, kulturen, naturen och demokratin.

Naturallmänningar – luften, marken och vattnet
som privilegierade, främst höginkomsttagare i nordländerna, skövlar genom att sprida växthusgaser och annat elände i dem.

Kulturallmänningar – kunskap, information, internet och annan kultur
som riskerar att styckas upp med hjälp av copyright och patent.

Stadsallmänningar – gatorna, torgen, kollektivtrafiken och centrum
som riskerar att privatiseras eller samlas i händerna på en välbeställd övre medelklass – om de inte har spätts ut så mycket att de dött redan.

Sociala allmänningar – vård, omsorg, skola och annan offentlig infrastruktur
som inte bara delas ut till privatföretag utan också en offentlig byråkrati leker privatföretag med.

Politiska allmänningar – media, offentlighet och demokrati
som mediamegafoner och yrkespolitiker försöker lägga beslag på för egen räkning. 

Vi vill ta tillbaka allmänningarna och lägga dem under demokratisk kontroll. Marknaden har sin plats, men det har också medborgarskapet och ömsesidigheten.

Bildgalleri

Stockholms smultronställen och Stockholms skamfläckar.

Artiklar om allmänningar allmänt

Vad är det för bra med allmänningar? Åtminstone tre fördelar har vi hittat.

Allmäningarnas påstådda tragedi. Om en övervärderad teori.

Emot marknaden? Vi? Inte alls. Vi bara tycker den har blivit för fet och måste maka åt sig till förmån för ett par andra misskända sätt att fördela resurser.

Att försvara allmänningarna. Hur nittonhundratalets försvar mot marknadsfundamentalismen sprack och kräver nya strategier.

Är Alternativ Stad en vänsterorganisation? Med anledning av frågor från en del av publiken

Litteratur om allmänningar. Kort lista.