Bli medlem

Det enklaste är att gå till Jordens Vänners webplats och anmäla sig där.

Mer arbetskrävande, men också roligare, är att bli indragen i någon verksamhet. Håll koll!