Alternativ Stad upptäcker allmänningarna

Alternativ Stad var länge en problematisk medlem av Miljöförbundsfamiljen, senare Miljöförbundet Jordens Vänner. Vi ägnade oss åt sånt som de andra inte riktigt begrep sig på, argumenterade på ett sätt som inte anstod en miljögrupp, och värst av allt: brydde oss inte särskilt mycket om det andra såg som viktigt.

Varför, och vad vi egentligen stod för, hade vi själva länge svårt att sätta namn på. Vi hade bildats som en antikommersiell grupp – vi var mot kontoriseringen i City. Vi var mer emot biltrafik för att den tog upp en massa plats på gatorna och utestängde fattiga icke-bilister än för att den spred giftiga ämnen. Vi engagerade oss i icke-miljögruppsmässiga frågor som arbetslöshet och bostadsbrist. För oss var det inte så svårt, men vad skulle vi kalla det?

Inte förrän i början av 00-talet – ungefär 2003 – lyckades vi hitta begreppet: allmänningar, som hade populariserats som tema av rörelsen för global rättvisa. Det var perfekt som samlingsnamn på natur, gator, torg – ja t.o.m. språk, offentlighet och politik. Alltså det vi har tillsammans.

Vi hade förvisso varit inne långt tidigare och experimenterat med ordet allemansrätt. Men en allemansrätt är ju något man redan har rätt till, inte något man slåss för att få rätt till.

Så i början av 00-talet började vi tala om allmänningar istället för miljö. Vi lockade t.o.m. MJV att göra det.

Här kan du se det häfte vi presenterade frågan med.