Alternativ Stads rötter

Alternativ Stad bildades vid ett möte på Sunside den 15 februari 1969 men är i det mesta ett barn av 1968, året då så mycket kom igång.

På ett allmänt plan kan man säja att Alternativ Stad var en av de nya grupper och föreningar som uppstod i kölvattnet av 60-talsandan att det var rätt att göra uppror och att allt var möjligt. En anda som hämtade näring ur bland annat Pragvårens socialism med mänskligt ansikte, ur den globala revolten mot förstelnade strukturer på universiteten, ur tidningen Mad och Svenska ords revyer och ur en lekfull antiauktoritär livsinställning.

På ett mer specifikt plan kan man peka på ett växande mummel hos många stockholmare över hur staden förändrades av beslut högt över huvet på invånarna. Vad skulle resa sig ur de väldiga groparna i Klara och vad skulle tillkomma efter alla pågående och planerade rivningar? Hur skulle livet bli i det just invigda Skärholmen och de andra snabbuppförda förorterna? Varför är det så ont om platser att göra nåt på tillsammans? Finns det ingen hejd på den bullrande och osande och ytkrävande bilismen?

Några nöjde sig inte med att bara mumla och muttra utan gick samman för att göra nåt åt det upplevda eländet.

Så kom det sig att en grupp som kallade sig Aktion Samtal på sensommaren började rusta upp trista bakgårdar och skapa bygglekplatser för innerstadsungarna och att de första byalagen startades ungefär samtidigt för att utveckla den egna närmiljön. Andra gjorde upp planer på att göra om den rivningshotade gasklockan vid Sabbatsberg till ett ställe för allt och alla. Begreppet allaktivitet kom i svang.

Men det som mer direkt kom att leda fram till Alternativ Stad var aktionen Stoppa Mässan på hösten. Köpmännen kunde se att ungdomarna efter de ekonomiska rekordåren på 60-talet blivit en allt viktigare konsumentgrupp och startade en Teenage Fair, och bjöd för att flirta med tidsandan också in några vänstergrupper att delta i programmet. Detta sågs närmast som en provokation och snabbt bildades en grupp för att inte bara bojkotta mässan utan också motarbeta den genom att starta alternativa ”mässor” dit ungdomar bussades från entrén till Tonårsmässan och bjöds på gratis musik, teater, utställningar och debatter. Det räckte för att göra den till ett ekonomiskt fiasko och stoppade planerna på nya liknande mässor.

Framgången fick några av de aktiva att göra nåt liknande mot den kommersiella julen och såg styrkan i att inte bara kritisera utan att också skapa positiva alternativ.

På kort tid bildades sex grupper kring varsin lokal som med olika slags program och gratis julmat skulle hålla öppet under juldagarna. Den 20 november fick man tillgång till en lokal tre trappor upp på Bryggargatan 6 som kom att fungera som sambandscentral. Där skrevs dagligen rapporter av samma snitt som dagrapporterna du kan läsa här nedan.

Också om hur Alternativ Jul under mellandagarna övergick i Alternativt Samhälle sedan Konstfackslokalen ockuperats i 14 dagar i solidaritet med ett hundratal hemlösa. Och hur möten därefter hölls mest varenda dag om hur man skulle gå vidare. När en grupp arkitektelever som gjort en kritisk studie av cityplanen anslöt sig blev inriktningen att under namnet Rädda Stockholm ta ett brett grepp på aktuella stadsplanefrågor, ge kritik och skapa alternativ och bilda opinion.

Här kan du läsa mer om den s.k. Norrmalmsregleringen som Cityplanen var en del av. Det är vansinnigare än de flesta vet om.

Vid ett möte den 8 februari på Sunside delade man in sig i åtta lokalgrupper: Norrmalm med City, Vasastan, Kungsholmen, Östermalm, Brunkeberg, Gamla stan och två södermalmsgrupper, norr och söder om Medborgarplatsen. Samtidigt meddelades att man hade en ny sambandscentral på gång, i en tom guldsmedslokal i gatuplanet på Bryggargatan 8. På mötet en vecka senare på Sunside togs efter hård debatt namnet Alternativ Stad (Rädda Stockholm ansågs som alltför antikvariskt) – och resten är, som man säjer, historia.

DN:s referat från mötet den 8 februari. Det var på den tiden tidningar gav stort utrymme även åt sånt som var seriöst men inte i första hand sensationellt.

Första flygbladet:

Annat tidigt flygblad:

En oerhörd närvarokänsla finns i Alternativ Stads dagrapporter från februari 1969. Läs dem i detta pdf-häfte!