Alternativa centra blev bara gammaldags villaområden

För att i någon mån råda bot på den enorma bristen på korta avstånd och centralitet i Stockholm har kommunerna i Storstockholm bestämt sig för att komplettera innerstan med sju såkallade regionala centra istället för att sprida ut nybebyggelse lite hur som helst – Täby centrum, Kista, Barkarby, Kungens kurva/Skärholmen, Flemingsberg, Handen och Södertälje.

Vi har tidigare pekat på hur Huddinge kommun slarvar ifrån sig i sina planer för Kungens kurva. Nu är det Stockholm som har bestämt sig för att köra 60-talet i repris och förse Kista med alldeles nya villaområden av SCAFT-modell.

Vi citerar ur Regionplanekontorets webbplats om de regionala centrumen: ”Gemensamt för dessa är en planering som ska skapa tätare och mer attraktiva miljöer som möjliggör en blandning av boende, parker, verksamheter och service.”

Så här ska det se ut enligt ett av de inblandade byggbolagen, NCC:

Vi kan förstå om stadshusmajoriteten vill komma bort från den lite ruffigt underklassiga stämpeln på Järva. Det är ju inte ”deras folk”, om man säger så. Dessutom ställer de till besvär och ordnar protester mot stadshusmajoritetens planer på medelklassifiering i Husby.

Men på vilket sätt bidrar villor av den här typen till blandning av verksamheter och service?

På vilket sätt bidrar de över huvud taget till att skapa ett regionalt centrum?

Men, det är klart, kan man tro att en motorväg kan förbättra miljön, eller att sjuka blir friskare av att förlora sjukpenningen, eller för den delen att man kan hjälpa afghaner och libyer genom att bomba dem, så kan man tro på vad som helst.