Andra Vägar-mässan

Eftersom motorvägsförespråkarna hävdade att det inte fanns något alternativ till deras motorvägar bestämde vi oss för att ställa samman alla alternativ vi kunde komma på till en utställning eller mässa. Den fick namnet Andra Vägar och ägde rum 14-15 maj 1995 på Brygghuset i Vasastan.

På mässan jämfördes Dennispaketet med

 • Emilpaketet, ett förslag gjort av en tolvåring och som byggde på mer spårtrafik
 • Frodoplanen, ett liknande förslag gjort av Björn Sylvén på Naturskyddsföreningens uppdrag
 • Ett annat förslag från Naturskyddsföreningens skärgårdsgrupp om att flytta Finlandsbåtarna från centrum och därmed onödiggöra Norra länken
 • Ett annat förslag från Haga Brunnsvikens vänner på samma tema
 • Cityspår, ett förslag om fler spårvägar i innerstan
 • Djurgården-Lilla Värtans förslag till bantad Norra länk
 • Södra länkengruppens förslag till bantad Södra länk
 • Aktionsgruppen Nej till Västerledens förslag till mer t-bana och pendeltåg
 • Järnvägsfrämjandets förslag till fler järnvägar
 • Ett förslag till ny centralstation vid Lindhagensplan
 • Ett förslag till spårbussar
 • Eie Herlitz förslag till nya automatiska t-banor
 • Swedetracks förslag till spårtaxi
 • Jerker Söderlinds förslag till tätare stad
 • Naturskyddsföreningens förslag till elektronisk betalning istället för biltullar
 • Ett förslag med mer it och hemarbete istället för alla arbetsresor

Interiörer från utställningen: