Applebutiken i Kungsan

År 2016 annonserade Apple att de hade köpt rätten att bygga en butik – större än någon annanstans – i Kungsan. Diverse protester hördes från prominenta personer men de dog snabbt ut.

Vi tyckte det fanns alldeles tillräckligt med kommers i City och alldeles för lite av den motvikt en park skulle kunna vara. Samt att det verkade vara en trend att storbolag ville lägga beslag på centrala delar av städer för att pinka revir där. Så vi bestämde oss för att strö grus i maskineriet för Apple.

Vi utnyttjade det faktum att detaljplan kräver rätt mycket offentlighet, och att denna offentlighet lätt kan göras ännu mer offentlig:

  • Dels tog vi reda på hur Apple hade lyckats köpa upp en central park utan offentlighet – det handlade helt enkelt om att Handelskammaren hade fått en förstatjing att förändra sin tidigare tomträtt men att kommunen i så fall måste godkänna detta. Vilket den alltså inte hade itts.
  • Dels delade vi ut flygblad och affischerade, både traditionellt och digitalt, om kommande samrådsmöten för att få dit så många kritiker som möjligt – 1800 blev vi, praktiskt taget mangrant kritiska.
  • Dels var vi ute i valrörelsen och ställde obekväma frågor till partierna.

Här är Alternativ Stads Fb-grupp i frågan.

Det hela blev ganska obekvämt för stadshuset, och den nya stadshusmajoriteten beslöt lägga förslaget till handlingarna. Och Apple gav upp.

Tack vare internationella skriverier om vårt motstånd inspirerades en grupp att på motsvarande sätt stoppa Apples köp av ett torg i Melbourne.

En insändare vi fick in:

En till:

Sveriges Television, lokalprogram:
Samrådet har börjat.
Nästa alla är emot.
SvD: Kungsträdgården i bild från almstrid till äppelkrig.
Syre: Artikel 1. Artikel 2.

Lite mer utländska artiklar:
Wall Street Journal på tyska.
Der Standard.
Australiska tidningen Architecture.
Och CNN.

Här är en mer ideologisk artikel om storbolagens traktan efter populära stadsmiljöer. Den är skriven sommaren 2018 och tar bl a upp Stockholm och Melbourne som exempel där kamp pågår.