Är vi bara konsumenter, eller..?

Den moderna tidens torg ligger numera inomhus – och är bara tänkta för affärsmän och konsumenter. Vi vill att torgen ska vara till för alla. Även dom som för tillfället inte vill handla något.

För vi anser att människor, förutom att vara konsumenter, är just bara människor också. Med rätt att finnas till, fundera, diskutera och uttrycka sig utan att behöva betala för det. De ytor i köpcentrum som inte upptas av affärer – t.ex. här där vi står – är att likställa med gatan. Det är offentlig plats, och där bör man få ha offentliga diskussioner och evenemang. Polisen påstår att man först måste söka tillstånd och betala, fastän lagen säger att det räcker med att man anmäler i förväg.

Men- även med polisens tillstånd- kan man bli utslängd av köpcentrats ägare ! Dom är oftast helt emot att man är där av andra skäl än att shoppa.

I Sverige har vi något som kallas för allemansrätt. Den gäller i skog och mark. Men borde den inte också gälla i stan? Borde man inte, så länge man inte orsakar någon skada , fritt få utnyttja allmänna utrymmen även i staden? Det tycker vi. Det hoppas vi inspirera fler göra, så att vi kan få mer levande offentliga utrymmen.

Öppna torgen och de offentliga platserna för alla ! För urban allemansrätt!

Hälsningar

Alternativ Stad, Stockholmsavdelningen av Miljöförbundet Jordens Vänner

Adress: Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm , Telefon: 08 – 643 70 51