Bilfria dan

På Barnens dag 1969, den 24 augusti, utlyste stockholmspolitikerna ett ”bilfritt city”. En liten gest mot byalagens och Alternativ Stads krav på minskad bilism. Men givetvis skulle det hela vara helt frivilligt för bilisterna.

Det gjorde att det var svårt att se någon skillnad mot en vanlig söndag. Många hade helt enkelt tagit bilen in till stan för att titta på den bilfria dan. Så inget hände förrän ett gäng Alternativ Stad-aktivister spärrade av Sergelrondellen med en jättelik banderoll där det stod ”Bilfritt 365 dagar om året”. Det fick en massa besökande cityflanörer att haka på och strömma ut över gatan och korka igen flera av de omgivande gatorna.

Det tog en bra stund innan ditkallad polis hajade vad det var frågan om och valhänt började upplösa denna oss veterligt första reclaim-the-street-aktionen i världshistorien.

Sen dess har sådana aktioner i olika former och under olika benämningar gjorts snart sagt vartenda år på olika platser i Stockholm. Ibland har vältrafikerade gatkors som Kungsgatan-Sveavägen eller Götgatan-Folkungagatan ockuperats, ibland de luftförorenande körbanorna på Hornsgatan. Ibland har man dödsföraktande helt enkelt satt sig ner på asfalten, ibland har bord och stolar placerats ut för en stunds fest. Eller som i samband med Climate Walks-demonstrationen 6 december 2008 då en grupp av deltagarna spontant tog över ett övergångsställe vid Sergelrondellen och bara släppte fram bussarna. Inte sällan har det hunsade folket av fotgängare och cyklister gjort gemensam sak för att en stund hävda sig mot den dominerande bilismen.

Sällan har någon så kort aktion blivit så väldokumenterad som denna. Här nedan finns ett fåtal av alla de bilder vi har i arkiven. 

Bild Gunnar Hanse
Bild Hakon Wikström
Bild Gunnar Hanse
Bild Gunnar Hanse
Bild Peter Carlé
Bild Peter Carlé
Bild Gunnar Hanse
Bild Bertil Hedeor
Bild Gunnar Hanse
Bild Gunnar Hanse

Plakatet ovan är en originalmålning av Lars Hillersberg, ett av fyra som bars omkring på aktionen. Ett par av dem finns fortfarande i Alternativ Stads ägo.