Biobränslen är orealistiskt

Vi måste bryta oljeberoendet, säger Göran Persson, med all rätt. Skenande oljepriser och klimatförändringar är skäl nog.
Lösningen heter biobränslen, fortsätter han – och då undrar man vilken planet han lever på.

Det är sant att biobränslen skulle räcka en bit för att ersätta oljan i Sverige. Men accepterar EU att vi bryter oss ur och skapar vår egen energimarknad?
Det finns också andra invändningar som är mer oroande.

Den viktigaste är att biobränslen inte kommer i närheten av olja när det gäller möjlighet till ekonomiskt utnyttjande. Det utan jämförelse mest ekonomiska är vattenkraft. Därnäst kommer olja. Sen kommer ingenting. Sen kommer ingenting. Sen kommer alla dom andra – kärnkraft, vindkraft, biobränslen etc.
För varje kW man stoppar in i vattenkraft i form av anläggningar får man ut runt 40. För varje kW man stoppar in i oljekraft får man ut upp till 10 beroende på var man hittar oljan. För varje kW man stoppar in i biobränslen får man ut 1-1,5. Ja, vissa former av biobränslen får man ut mindre än 1 kW från, och då finns det liksom ingen anledning att hålla på – utom det att man kan ta emot stora statliga subventioner för verksamheten.
Du kan läsa mer om dessa siffror, ”energy returned of energy input” eller EROEI, härEller här.

Eftersom det kostar mycket energi att framställa energi från biobränslen går det inte bara åt mycket pengar utan också mycket odlingsmark. Som sagt skulle vi antagligen klara av att tillgodose mycket av våra lokala behov men det är knappast rimligt att vi fortsätter med vårt bilåkande här om det är orealistiskt globalt sett. Och globalt är både odlingsmark och skogsmark en bristresurs. Det finns ingen större risk för katastrof så länge de verkligen används för att odla mat respektive fibrer på – men ska de användas till att ersätta oljan får vi livnära oss på sten.

Sanningen är att nittonhundratalet var ett galet århundrade då vi anpassade vårt leverne till en billig resurs som vi snabbt slösade bort. I framtiden blir energin dyrare. Det behöver inte vara något dåligt. Kanske kan vi få tillbaka våra täta städer igen? Kanske kan vi få tillbaka vår lokalt odlade mat?
Egentligen är det häpnadsväckande att inte Göran Persson tar fasta på dessa positiva möjligheter istället för att lova en evig biltrafik som han i alla fall inte kan uppfylla.

Läs gärna Björn Gustafssons korta utredning om saken!
Den svenska webbplatsen Perma har en del artiklar om biobränslen, den kommande oljekrisen etc