Bygg upp Cyklopen – närmare T-banan

Under ett par år har Cyklopen varit ett träffställe och en diskussionsplants där många tankar om allt från miljökris till antirasism har kunnat diskuteras. Ända tills den brändes ner, förmodligen av nazister, i slutet av november.

Naturligtvis måste Cyklopen byggas upp igen! Men måste den byggas  otillgängligt som den låg?

Cyklopen berömde sig av att vara ett kulturhus i förorten – och så långt är det bra. Men sanningen att säga låg den lika otillgängligt som en ordinär outlet, mest bara tillgänglig för bilister. När Cyklopen byggs upp på nytt måste Stockholms stad ställa upp med en bättre plats!

Det finns många tomma tomter som ligger nära en t-banestation. Högdalens har remsa land mellan Harpsundsvägen och spåret. Rågsveds har en mellan centrumet och Rågsvedsskolan. Sturebys ligger praktiskt taget mitt i ödemarken. Eller om man går över till nästa bana finns en massa plats strax norr om Gubbängens station och strax söder om Hökarängens. Eller om man föredrar röda linjen finns en stor obebyggd plats nära Skärholmens centrum, mellan Skärholmsvägen och Södertäljevägen. Eller kanske det kan bli intressanta korsbefruktningar intill Konstfack bredvid Telefonplan.

För det kan väl inte vara något självändamål att Cyklopen isoleras så långt från folk som möjligt? Ju lättåtkomligare och synligare desto större sprängkraft. Och desto svårare att bränna ner.

Nu måste stadshuset visa vad det tycker om nazi-attentat och ställa upp!