Caféprogram – hösten 2007

Alternativ stads föredragsserie hösten 2007.
Varje söndag kl 18 på Café Edenborg, Stora Nygatan 35, Gamla stan
Med stöd från Studiefrämjandet Stockholm———————————————————————————————
Utglasningen från Sergels torg
Söndag 16 september 18:00, Café Edenborg.
———————————————————————————————

Stockholms stad planerar att göra om den del av Sergels torg som ligger under tak ”Sergelarkaden” till Galleria. Detta genom att bygga en glasvägg som skär av torget, glasar in kommersialismen och glasar ut de politiska demonstranterna. 
Vi diskuterar utglasningsplanerna och deras konsekvenser för yttrandefrihet och demokrati samt hur vi kan stoppa utglasningsplanerna.

Café Edenborg, S:a Nygatan 35, Gamla Stan


———————————————————————————————
Resan mot framtiden
Söndag 23 september 18:00, Café Edenborg.
———————————————————————————————

Lars Igeland, Kajsa Lindqvist och Ellie Cijvat MJV, är på klimatturné med fakta, tankeutbyte och manifestation. De pratar bland annat om ”miljöbilar” och etanolbluffen, externa köpcentra och förbifart Stockholm. De presenterar även ett förslag till utbyggnad av spårtrafiken i hela landet och ideer kring kollektivtrafiken i Stockholm.

Café Edenborg, S:a Nygatan 35, Gamla Stan


———————————————————————————————
Mat för 6 miljarder
Söndag 30 september 18:00, Café Edenborg.
———————————————————————————————

Helene Wåhlander, mat- och miljöforskare från Göteborgs universitet, kommer och berättar om matens miljöpåverkan. Hon talar om mat och hållbar utveckling i ekologisk, ekonomisk, social och kulturell dimension. Om hur vi tänker när vi väljer och lagar mat och vilka kvalitetsbegrepp vi väger in i valet av mat. Globalisering, klimat och etik är några begrepp som behandlas. Vi får även höra om det nyligen avslutade projektet MenuTool, ett verktyg på nätet där du kan jämföra olika måltiders miljöpåverkan.

Café Edenborg, S:a Nygatan 35, Gamla Stan


———————————————————————————————
Emil Jensen om sin cykelturné
Söndag 7 oktober 19:00, Café Edenborg. Observera tiden – 19.00!
———————————————————————————————

Emil Jensen, musiker och spoken word-artist och årets Stig Sjödin-pristagare, genomförde sommaren 2007 en sommarsoloturné per cykel ”som en personlig och symbolisk men också stenhård, global och konkret aktion för hållbar utveckling och miljön”. Nu kommer Emil till oss på Café Edenborg för att berätta mer om bakgrunden till och sina upplevelser av succeturnén.

Café Edenborg, S:a Nygatan 35, Gamla Stan


———————————————————————————————
Panelsamtal om vägplanering i Stockholm
Söndag 14 oktober 18:00, Café Edenborg.
———————————————————————————————

Panelsamtal om Förbifart Stockholm och andra planerade vägprojekt i regionen.

Café Edenborg, S:a Nygatan 35, Gamla Stan


———————————————————————————————
Biobränsleboomens faror
Söndag 21 oktober 18:00, Café Edenborg.
———————————————————————————————

Torbjörn Rydberg, agronom och forskare vid Centrum för uthålligt lantbruk, varnar för storskalig biobränsleproduktion och visar att det i många fall krävs mycket mer energi för att producera bioetanol än vad som finns i det färdiga bränslet. Bioetanolproduktionen har även stora negativa konsekvenser för lokalbefolkningen i de områden i Brasilien som nu producerar större delen av världens bioetanol.

Café Edenborg, S:a Nygatan 35, Gamla Stan


———————————————————————————————
Det hotade Sergels torg
Söndag 28 oktober 18:00, Café Edenborg.
———————————————————————————————

Stockholmspolitikerna vill sälja ut hela den del av Sergels torg som ligger under tak till cityköpmännen. Där ska bli en inglasad galleria avskiljd från resten av torget. Det skulle förstärka kommersialismen och försvaga möjligheterna till både stora demonstrationer och till alla andra politiska och kulturella evenemang som Sergels torg är känt för. Alternativ Stad och många andra motsätter sig detta. Så hur går vi vidare i motståndet? Frågan angår alla stockholmare. Välkommen med dina synpunkter.

Café Edenborg, S:a Nygatan 35, Gamla Stan


———————————————————————————————
Workshop: Stockholm Extreme makover – alternativ till dåligt använda stadsytor 
Söndag 4 november 18:00, Café Edenborg.
———————————————————————————————

Hur vill du att Stockholm skall fungera? Vill du att stora ytor ska användas av motorvägar och flygplatser som glesar ut stan och bidrar till den globala uppvärmningen? Vill du att offentliga platser ska ersättas av privata gallerior? Eller har du alternativ? Tag med dig dina idéer och visioner om Stockholm till vår workshop om den alternativa staden. 
Speciellt inbjuden: Naturskyddsföreningen presenterar sitt förslag för 50.000 boende och arbetande på Bromma flygplats.

Café Edenborg, S:a Nygatan 35, Gamla Stan


———————————————————————————————
Den svenska biståndspolitiken
Söndag 11 november 18:00, Café Edenborg.
———————————————————————————————

Representanter från biståndsorganisationer har bjudits in till ett panelsamtal om de motstridiga målen i svensk biståndspolitik.

Café Edenborg, S:a Nygatan 35, Gamla Stan


———————————————————————————————
Klimathotet, inrikesflyget och Bromma flygplats
Söndag 18 november 18:00, Café Edenborg.
———————————————————————————————

Journalisterna Andreas Malm och David Jonstad gästar oss och pratar om klimathotet, inrikesflyget och Bromma flygplats.

Café Edenborg, S:a Nygatan 35, Gamla Stan