Caféprogram – hösten 2008

Alternativ stads caféprogram hösten 2008.
Varje söndag kl 18 på Café Edenborg, Stora Nygatan 35, Gamla stan
Med stöd från Studiefrämjandet Stockholm

———————————————————————————————
End of suburbia
Söndag 5 oktober 18:00, Café Edenborg.
———————————————————————————————

Villaförorterna i USA förvandlas sakta till slum när rika människor flyttar in till stadskärnorna igen, som en konsekvens av höjda bränslepriser. Från villaförorten kan man inte ta sig utan bil. Vi visar filmen End of suburbia, som handlar om den ohållbara stadsplaneringen som nu håller på att kollapsa. Efter filmen diskuterar vi hur trenden ser ut i Sverige: massiva satsningar på externa köpcentrum och stadsutglesning genom stadsmotorvägar som ”Förbifart Stockholm”. När vänder trenden här? Hur kommer det sig att våra stora infrastrukturprojekt är gjorda för att låsa fast oss ytterligare i massbilism samtidigt som oljepriserna stiger och klimatet förändras i rasande takt?

Café Edenborg, S:a Nygatan 35, Gamla Stan


———————————————————————————————
Civilkurage
Söndag 12 oktober 18:00, Café Edenborg.
———————————————————————————————

Kan man lära sig att vara modig och visa civilkurage? Brian Palmer, antropolog vid Uppsala och Göteborgs universitet är övertygad om att så är fallet. Ikväll gästar han oss och pratar om hur man lär sig att vara modig och stå upp för sina åsikter; hur man lär sig att leva som idealist i en hård värld.

Café Edenborg, S:a Nygatan 35, Gamla Stan


———————————————————————————————
Miljökonsekvenser av masskonsumtion av kött
Söndag 19 oktober 18:00, Café Edenborg.
———————————————————————————————

Vi äter allt mer kött i de flesta av världens länder. Det kräver stora resurser — mark, vatten och energi — och förorenar miljön. Allt intensivare uppfödningsmetoder kräver mer och mer kraftfoder. Detta utmanar i allt högre grad fattiga människors möjligheter att äta sig mätta. Ulf Jonsson, professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet, gästar oss ikväll för att prata om konsekvenserna av masskonsumtion av kött.

Café Edenborg, S:a Nygatan 35, Gamla Stan


———————————————————————————————
Påverkan i andra länder av svensk konsumtion
Söndag 26 oktober 18:00, Café Edenborg.
———————————————————————————————

Annaa Mattsson arbetar i Miljöförbundet Jordens Vänners miljömålsutskott, som bland annat föreslagit att Sverige bör införa ett nytt miljökvalitetsmål som bygger på principen om Rättvist miljöutrymme. Det innebär att vår import från andra länder inte får inkräkta på de tillgänliga resurserna för människorna i exportlandet. Idag ligger allt fokus i Sveriges miljömål på tillverkning i Sverige och miljöeffekterna av import beaktas inte alls. Ikväll berättar Annaa om påverkan av svensk konsumtion i andra länder och om arbetet med det saknade miljömålet.

Café Edenborg, S:a Nygatan 35, Gamla Stan


———————————————————————————————
Det framtida stockholm med och utan förbifarten
Söndag 2 november 18:00, Café Edenborg.
———————————————————————————————

Bertil Ottosson från nätverket Klimatstart Stockholm leder ikväll ett seminarium om den planerade stadsmotorleden Förbifart Stockholm, som kommer att leda till massiva ökningar av koldioxidutsläppen i Stockholms Län och låsa fast oss ytterligare i bilsamhället genom utglesning av staden. Vi tittar närmare på konsekvenserna av att bygga leden och av de föreslagna alternativen: tätare stad, minskad bilism och ökat kollektivt resande.

Café Edenborg, S:a Nygatan 35, Gamla Stan


———————————————————————————————
Den globala matkrisen och dess orsaker
Söndag 9 november 18:00, Café Edenborg.
———————————————————————————————

850 miljoner. Så många människor har länge levt i hungersnöd i världen. Siffran har har under många år varit konstant. Men de senaste åren har världshungern ökat dramatiskt, trots mål om halverad hunger till 2015. Kåre Johard från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO kommer och berättar om världssvältens underliggande orsaker: ojämn resursfördelning och orättvisa handelsavtal. Kåre berättar också om bakgrunden till den senaste tidens ökning av svälten: stigande oljepriser och ökad efterfrågan på kött och agrobränslen. Vi får även besök av Lina Andéer från FIAN — FoodFirst Information and Action Network, en internationell människorättsorganisation som jobbar med rätten till mat.

Café Edenborg, S:a Nygatan 35, Gamla Stan


———————————————————————————————
Lycka som politiskt mål
Söndag 16 november 18:00, Café Edenborg.
———————————————————————————————

Annika Lillemets är gruppledare för Miljöpartiet i Linköping och besöker oss för att tala om lyckoforskning och om viljan att maximera människors lycka som politiskt mål. Idag utgår vi från att ökad välfärd alltid utgår från ökad materiell standard, men lyckoforskningen visar att vi inte blir lyckligare av att få mer prylar när våra grundläggande materiella behov är uppfyllda: mat och vatten, tak över huvudet, kläder på kroppen, sjukvård och social trygghet. Frihet, demokrati, rättvis fördelning av tid och pengar, goda sociala relationer och mål och mening i livet är däremot saker som gör folk lyckliga. Fokus på lycka istället för pengar och prylar skulle vara bra både för människor och miljö.

Café Edenborg, S:a Nygatan 35, Gamla Stan


———————————————————————————————
Svenskt skräp i världen
Söndag 23 november 18:00, Café Edenborg.
———————————————————————————————

Vi konsumerar allt mer och producerar alltmer sopor. Och handel med sopor har blivit big business. Västvärldens sopor dumpas till stor del i Afrika. I Ghana jobbar barn med att bränna giftigt elektronikavfall för att komma åt koppar, som de kan sälja för att ha råd med mat och skolböcker. Mattias Hagbergs har följt våra svenska sopors väg över världen och publicerat sina betraktelser i den nyligen utgivna boken Skräp. Ikväll gästar han oss för att prata runt temat för boken. Kvällens kaféseminarium är ett samarr med Atlas förlag.

Café Edenborg, S:a Nygatan 35, Gamla Stan


———————————————————————————————
Introduktion till ekofeminism
Söndag 30 november 18:00, Café Edenborg.
———————————————————————————————

Den 18 oktober 2008, under det Europeiska Sociala Forumet i Malmö, lanserades ett internationellt ekofeministiskt nätverk. Lotta Hedström är före detta språkrör och riksdagsledamot för Miljöpartiet, författare till rapporten Introduktion till ekofeminism och en av initiativtagarna till det ekofeministiska nätverket. Ikväll besöker hon oss för att ge en introduktion till ekofeminismen. Samarr med gröna idéverekstaden Cogito.

Café Edenborg, S:a Nygatan 35, Gamla Stan


———————————————————————————————
Hållbara städer
Söndag 7 december 18:00, Café Edenborg.
———————————————————————————————

Torbjörn Einarsson från Arken SE Arkitekter presenterar en metod, STEP, för hållbart stadsbyggande. Metoden är en förbättring/effektivisering/demokratisering av gängse workshops och har använts i ett antal kommuner i Sverige och Sri Lanka.

Café Edenborg, S:a Nygatan 35, Gamla Stan