Caféprogram – våren 2008

Alternativ stads caféprogram våren 2008.
Varje söndag kl 18 på Café Edenborg, Stora Nygatan 35, Gamla stan
Med stöd från Studiefrämjandet Stockholm

———————————————————————————————
Kulturaktivism – aktivism i kulturen och kultur i aktivismen
Söndag 24 februari 18:00, Café Edenborg.
———————————————————————————————

Bitte Andersson berättar bland annat om sin aktivistiska queerfeministiska bokhandel Hallongrottan och om sitt senaste projekt HallonTV. Den politiskt aktiva vissångaren Jan Hammarlund berättar om olika typer av politiska sånger och sjunger exempel på dem. Ellen Tejle, ordförande i Sveriges Amatörkulturakademi och aktiv i Vardagsrebell kommer också. Vi diskuterar hur kulturaktivism kan bidra till att förändra världen och avslutar med workshops om olika typer av kulturaktivism.

Café Edenborg, S:a Nygatan 35, Gamla Stan


———————————————————————————————
Tillsammans kan vi rädda allmännyttan – aktivister delar med sig av sina erfarenheter
Söndag 2 mars 18:00, Café Edenborg.
———————————————————————————————

Stadshusmajoriteten jobbar för fullt med att sälja ut allmännyttans lägenheter, till någras glädje och mångas förlust. Camilla Salomonsson från Gemensam Välfärd Stockholm pratar om organisationen och deras syn på den bostadspolitiska situationen i Stockholm. Bostadsaktivister från Nätverket Rädda Hyresrätten delar med sig av sina erfarenheter och goda exempel. Sedan följer en diskussion om vad som bör göras, och hur vi skapar ett Stockholm för alla.

Café Edenborg, S:a Nygatan 35, Gamla Stan


———————————————————————————————
Förbifart Stockholm och klimatet
Söndag 9 mars 18:00, Café Edenborg.
———————————————————————————————

Göran Finnveden är professor i miljöstrategisk analys på Kungliga Tekniska Högskolan. Han är mycket kritisk till att Vägverket med flera inte tar hänsyn till de långsiktiga klimatmålen vid planering av nya trafikleder. I kväll ligger fokus på Förbifart Stockholm och dess konsekvenser för miljön och därmed samhällsekonomin. Anna Jonsson från Alternativ Stad kommer och informerar om kampanjen mot Förbifarten.

Café Edenborg, S:a Nygatan 35, Gamla Stan


———————————————————————————————
Stockholms vatten – världens vatten
Söndag 16 mars 18:00, Café Edenborg.
———————————————————————————————

Vatten är en bristvara på många håll i världen. Det leder bland annat till ökade konflikter. Ann-Christin Sjölander, journalist på Kommunalarbetaren och författare till boken ”Vatten – rättighet eller handelsvara” inleder med att prata om vattenfrågorna ur ett globalt perspektiv: vattnet, medborgarna och marknaden. Ewa Larsson (mp), ersättare i styrelsen för Stockholm Vatten och ordförande i Gröna kvinnor, pratar om vattenfrågan utifrån ett mer lokalt och även feministiskt perspektiv.

Café Edenborg, S:a Nygatan 35, Gamla Stan


———————————————————————————————
PÅSKUPPEHÅLL
Söndag 23 mars.
———————————————————————————————

Denna vecka gör vi ett uppehåll i programmet, på grund av påskhelgen.


———————————————————————————————
Vem skriver vår historia?
Söndag 30 mars 18:00, Café Edenborg.
———————————————————————————————

Folkrörelser och ideella aktivister har initierat mycket av det vi idag finner gott i samhället. Men ofta har etablerade politiker och företag tagit åt sig äran, vilket fått många idag att tro att engagemang inte nyttar till något. Hur ska detta förändras? Jan Wiklund från Föreningen för kunskap om aktivism och folkrörelser inleder.

Café Edenborg, S:a Nygatan 35, Gamla Stan


———————————————————————————————
Livsstil, konsumism och arbete
Söndag 6 april 18:00, Café Edenborg.
———————————————————————————————

På 1930-talet skrev den berömde ekonomen Keynes att den effektivare produktionen skulle göra att hans barnbarn bara skulle behöva arbeta 15 timmar i veckan för att klara sina behov. Det är utgångspunkten i den uppmärksammade boken ”Keynes barnbarn” som kom ut förra året. Docenten Christer Sanne, som skrivit den, berättar den spännande historien om varför vi fortfarande jobbar 40 timmar i veckan och är mer jäktade än nånsin trots alla underbara maskiner vi omger oss med. Vi får också ta del av praktiska erfarenheter från boende i kollektivet Kilombo, som tar avstånd från konsumtionshetsen och satsar mycket på återvinning.

Café Edenborg, S:a Nygatan 35, Gamla Stan


———————————————————————————————
Genus och klimat – hur hänger det ihop?
Söndag 13 april 18:00, Café Edenborg.
———————————————————————————————

Docenten och klimatforskaren Annika Carlsson-Kanyama pratar om hur kvinnors och mäns konsumtion påverkar utsläppen av växthusgaser olika mycket och varför det finns skillnader i hur känsliga vi är för klimatförändringen. Därefter berättar Ewa Larsson, ordförande i Gröna kvinnor och före detta riksdagsledamot, om varför män bör göra mer som kvinnor gör. Vi avslutar med diskussion kring Förbifart Stockholm, en satsning på män på bekostnad av kvinnor och miljö. Hur kan vi arbeta för att motorvägsplanerna läggs ner och pengarna istället satsas på kollektivtrafik?

Café Edenborg, S:a Nygatan 35, Gamla Stan


———————————————————————————————
Tillväxtens sista dagar
Söndag 20 april 18:00, Café Edenborg.
———————————————————————————————

Miljö- och utvecklingsforskaren Björn Forsberg, som nyligen gett ut boken ”Tillväxtens sista dagar” pratar om hur den rådande tillväxtideologin är oförenlig med en hållbar klimat- och miljöpolitik. Eftersom tillväxtekonomin ses som given diskuteras sällan verkliga lösningar på problemen, utan bara små anpassningar inom det givna systemet. Björn bryter denna trend och ger förslag på hur ekonomin och samhället kan organiseras för en hållbar utveckling. Upplagt för heta diskussioner alltså. Programmet är ett samarbete med den gröna tankesmedjan Cogito.

Café Edenborg, S:a Nygatan 35, Gamla Stan


———————————————————————————————
Kampen om det offentliga rummet
Söndag 27 april 18:00, Café Edenborg.
———————————————————————————————

Medlemmar ur Alternativ Stads torggrupp berättar om sina erfarenheter från aktioner för yttrandefriheten i gallerior och mot inglasningen av Sergels torg och diskuterar med åhörarna om det offentliga rummet. Varför inte vara med själv och agera? Upplev hur allas vårt offentliga rum ständigt naggas i kanten. Delta i kampen mot detta och för en stad för alla!

Café Edenborg, S:a Nygatan 35, Gamla Stan


———————————————————————————————
KALAS med gratisaffär!
Söndag 4 maj 18:00, Café Edenborg.
———————————————————————————————

Vi avslutar vårsäsongen på Café Edenborg med ett kalas för alla som är aktiva i miljö- och solidaritetsrörelsen och alla andra som vill ha en roligare stad! Under kvällen har vi en gratisaffär i en del av lokalen. Har du kläder och prylar du inte längre behöver? Ta med dem och ge till affären. Är det något du behöver? Kolla i affären och ta det du vill ha!

Café Edenborg, S:a Nygatan 35, Gamla Stan