Carlgren vill införa en miljöbilspremie – men varför inte gå hela vägen?

Den 19/5 2010 skrev Maud Olofson och Andreas Carlgren på DN Debatt att
konsumenter som köper en bil som släpper ut mindre än 50 gram
koldioxid per kilometer bör ges en premie på upp till 50000 kronor.
Premien ska vara teknikneutral samtidigt som den inriktas på elbilar.
Med en livslängd på 15 år kan 270000 bilar komma att bytas varje år
till en kostnad på 13 miljarder kronor.

Det kan kräva tråkiga diskussioner med finansministern. Men Alternativ
Stad har lösningen, knepet är helt enkelt att utvidga reformen och
samtidigt göra den helt teknikneutral:

Den som cyklar, går eller åker kollektivt släpper ut långt mindre än
50 g CO2 per km.
Om förslaget görs helt teknikneutralt genom att man byter ”köper en
bil” mot ”använder ett fortskaffningsmedel” så kommer i praktiken hela
svenska folket att omfattas av premien.
I korthet skulle alltså alla svenska medborgare betala 50000 kronor
för att finansiera reformen samtidigt som dom får ut en
miljöfortskaffningsmedelspremie på samma belopp.

En stunds fundering ger vid handen att hela reformen kan genomföras
utan några som helst penningtransaktioner.

När C behöver höja sina popularitetssiffror kan premiebeloppet höjas.
Förutom dessa fördelar harmoniserar reformen i denna modifierade form
helt med Alliansens klimatpolitik: att inte göra nånting.

Läs också DN-artikeln Biogas och miljöbilsstöd Carlgrens recept