Cederschiöldpaketet – sextitalet i retur

Hösten 2007 kom allianspartierna överens med socialdemokraterna om att investera 65 miljarder i spår och 75 miljarder i motorvägar.

Bland spårinvsteringarna finns:

  • Citybanan, en ny dragning för pendeltågen genom City. I första hand är syftet att frigöra spår för fjärrtrafiken och påverkar inte Stockholms lokala trafik särskilt mycket. Pris 16 miljarder
  • Utbyggnad av Tvärspårvägen till Univeritetet, Solna och Nacka. Pris 13 miljarder.
  • Ny Roslagsbana utefter kusten för att ge plats åt ny exploatering där ingen sådan finns idag. Pris 9 miljarder
  • T-bana till Nacka. Med tanke på att Värmdö kommun har föreslagit ett försök med spårtaxi förefaller det vara ett steg tillbaka. Pris 8 miljarder.
  • Upprustning av Enköpingsbanan mot Kallhäll. Pris 6 miljarder.
  • Ny bussterminal vid Slussen. Pris 4,5 miljarder
  • Spårväg i linje 4:s sträckning. Pris 2 miljarder.
  • Förlängning av Akallalinjen till Barkarby. Pris 1 miljard.

Bland motorvägsinvesteringarna finns:

Eller sammanfattningsvis: en upprepning inte bara av Dennispaketet från åttitalet utan rentav samma tänk som i Regionplan 70 från sextitalet. Fler motorvägar i syfte att ge plats för mer trafik som behövs på grund av ”oundviklig” utglesning av Stockholm.

Paketet har fått hård kritik.

En sammanfattning av kritiken kan du läsa här. En mer utförlig kritik finns i Planka Nu:s skrift Highway to hell. Och en ännu mer utförlig kritik mot hela tänket ”gles stad plus bilpendling” finns här.