Den ena villan värre än den andra

Socialdemokraterna tänker subventionera folk som flytter från allmännyttan till ett småhus, läser vi i tidningen City den 29.10.09. Det är legenderna från 20-talets egnahem som ska återupplivas. Det är ett förslag dom tänker vinna röster på, står det.

Fantastiskt! Här ska alltså stockholmarna, för skattepengar, förmås flytta ut till nya glesbefolkade villaområden som bara kan nås med bil. Byggda på skövlad naturmark, för var ska dom annars få plats – tio bostäder per hektar istället för hundra eller tvåhundra om man bygger riktig stad.

Lärde man sig inget av 70-talets kaninbursområden?

Det är möjligt att egnahemsrörelsen var rätt för hundra år sen. Men det hade nog varit ännu mer rätt om man hade byggt riktig stad med ordentligt vatten och avlopp istället. Varje försök att låtsas som om storstaden är landet resulterar bara i halvmesyrer och varken eller. Man kan inte både äta kakan och ha den kvar, som Gunnar Sträng brukade säga.

Vad vi behöver är mer stad, tätare stad, för att göra oss kvitt beroendet av oljan. Socialdemokraternas nya förslag – som vi verkligen hoppas att de backar från – är som klippt och skuret att göra oss mer oljeberoende än någonsin.