Ekonomipriset till Elinor Ostrom är en uppmuntran till alla som arbetar för allmänningarna

Det s.k. ekonomipriset till Nobels minne må vara ett groteskeri – men oavsett det är årets pris till Elinor Ostrom en uppmuntran till alla oss som arbetar för att stärka allmänningarnas roll på bekostnad av både privatkapitalism och statsbyråkrati.

Ostroms viktigaste bok – Governing the commons från 1990 (se också recension här) är en uttalad polemik mot dom som hävdar att alla allmänningar systematiskt kommer att missbrukas och därför måste läggas under privategendom.

Ostrom visar att all egendom, privat som kollektiv som offentlig, kommer att missbrukas om de inte värnas genom lag och sedvänja. Bland annat lyfter hon fram flera fall av kollektiv egendom som har fungerat i århundraden utan missbruk – därför att det finns en mekanism som skyddar dem. Den mekanismen består förstås av att de som drar nytta av den är demokratiskt organiserade.

De senaste åren har ekonomipriset konsekvent gått till ekonomer som misstror det gängse nyliberala mantrat om privatisering – Stiglitz, Krugman, Sen m.fl.

Tyvärr har detta inte gjort något intryck på svenska politiker. Men vi fortsätter att arbeta på att det ska göra det.