Elbilar kan minska koldioxidutsläppen 2% – i framtiden

Alternativ Stad har inte haft mycket till övers för miljöministerns tro på statssubventioner till elbilar som räddningen undan den globala uppvärmningen. Nu får vi stöd av den engelska tidningen The Economist i en ledare:

”Även om elektriska bilar i sig själva inte släpper ut växthusgaser gör elproduktion det. Hur gröna de är beror på elverkens bränslemix i de länder de finns. En elbil i Storbritannien idag producerar t.ex. ungefär 20% mindre CO2-utsläpp än en bensinbil. Även om elverken blir grönare är elbilar så dyra att tillverka att det ändå är ett relativt dyrt sätt att minska CO2-utsläppen. Skeptiker tvivlar därför på att det är ett bra sätt att använda offentliga medel. Enligt Richard Pike, direktör för Royal Society of Chemistry, skulle ersättande av Storbritanniens bilar med elbilar kosta skattebetalarna 150 miljarder pund och, med nuvarande bränslemix, minska CO2-utsläppen från bilar med ungefär 2%. För samma pengar skulle Storbritannien kunna ersätta hela sin elproduktion med solceller och skära ner sina växthusgasutsläpp med en tredjedel.”

Andreas Carlgren är en pajas som drar löje över svensk miljöpolitik. The Economist är ingen radikal miljömupptidning utan en affärstidning som ägs av bankvärlden. Normalt kretsar som regeringen brukar tro på.