En tillväxt som gör oss sjukare

Pendlare riskerar överdödlighet, citerar Metro amerikanska forskare. Ju länge man pendlar, desto sjukare blir man.

Och svenska politikers bidrag till välfärden heter regionförstoring och ännu längre pendling.

Det är sällan det demonstreras så tydligt att den så kallade tillväxten är något vi blir sjuka av. Det är tur att miljörörelsen har sina egna idéer om hur framtiden bör organiseras.