Fidler-priset

Under 00-talet delade Alternativ Stad ut ett stadskampspris, uppkallat efter den som väl får sägas vara initiativtagare till Almstriden, Ralph Fidler. Inte minst tack vare hans ständiga insisterande på att vi måste ha en god ekonomi för att kunna göra något hade vi ett visst överskott och kunde dela ut 1000 kr samt ett diplom till person eller grupp som hade agerat i Ralphs anda.

Här följer en beskrivning av pristagarna.

1999 års Ralph Fidlerpris
I år tilldelas kulturföreningen TELLUS detta pris för sitt mångåriga arbete med en självständig och lokalt förankrad kultur.

2000 års Ralph Fidlerpris
I år får Linus Brohult detta pris för sina mångåriga insatser för miljö- och alternativrörelsen. Vi vill också uppmärksamma Brohults opinionsbildande insatser för rätten att göra motstånd mot en orättfärdig utveckling

2003 års Ralph Fidlerpris
Ralph Fidler priset för år 2003 tillfaller de aktivister som år 2002 med stor personlig uppoffring genomförde gatuaktioner i Stockholm vilka visade på fotgängarnas, i synnerhet de synskadade fotgängarnas, utsatta situation i trafiken. De aktiva visade ett stort med både under aktionerna och efteråt i rättssalen där de skickligt pläderade för sin sak.

2004 års Ralph Fidlerpris
Ralph Fidler-priset för folklig offentlighet och demokrati för år 2004 tillfaller Frances Tuuloskorpi och Livsmedelsarbetarförbundets fackklubb 459 på Stockholmsbagarn för deras mångåriga fackliga arbete. Genom sin ”folkrörelselinje” – att inte satsa på de mest aktiva utan på de minst aktiva, som när de kommer i rörelse, skjuter de andra framför sig – har de lyckats med att få alla medlemmar i livsmedelsarbetarklubben aktiva och att betrakta fackligt och annat engagemang som ett naturligt inslag i livet.

2006 års Ralph Fidlerpris
Ralph Fidler-priset för stadspolitisk verksamhet tillfaller år 2006 Magnus Nilsson, trafikexpert och aktivist hos Svenska Naturskyddsföreningen, för hans mångåriga, kunniga och entusiastiska arbete för trängselavgifter i Stockholm.

2007 års Ralph Fidlerpris
Ralph Fidler-priset för stadspolitisk verksamhet för år 2007 tillfaller trubaduren och gatuaktivisten Roland von Malmborg, som decennium efter decennium roat och informerat allmänheten i bland annat miljö- och kärnkraftsfrågor och i motsvarande grad oroat det politiska och ekonomiska etablissemanget.

2008 års Ralph Fidlerpris
Fidlerpriset för år 2008, till förtjänt stockholmare, tillfaller Föreningen Kulturkampanjen för dess arbete med att bygga en mångfacetterad och alternativ kultur i ett eget kulturhus.

2009 års Ralph Fidlerpris
Fidlerpriset för stadspolitisk verksamhet tillfaller för år 2009 Aspuddsbadets vänner för deras uthålliga försvar av en kulturhistoriskt och socialt värdefull okommersiell träffpunkt i Aspudden.

2010 års Ralph Fidlerpris
Fidlerpriset för stadspolitisk verksamhet för år 2010 tillfaller Rädda Linjalen som har räddat 455 hyresrätter i storlek 1 rok till 5 rok på Åsögatan 46-89 i Stockholm från ombildning och därigenom stärkt motståndet mot kommersialisering av Stockholm

2021 års Rapph Fidlerpris
Alternativ Stads Ralph Fidlerpris går i år till Lars Epstein för hans mångmångåriga bevakning av stockholmarnas folkliga kamp för en bättre stad att bo och leva i. Hans blogg utgör dessutom en viktig dokumentation med kameran och vid tangenterna av ett gräsrötternas Stockholm, som annars skulle riskera att falla i glömska.