Folkrörelsestudiegruppen – ett teoretiskt pionjärarbete

Alternativ Stad har alltid varit pragmatiskt, teoretiskt flexibelt. Testuggare har inte haft mycket att hämta hos oss.

Men i början av 80-talet kände vi ett behov av att reflektera över vårt eget arbete och komma på var vägarna för framgång fanns. Vi var urless på en politisk debatt där man antingen var höger och applåderade näringslivet eller vänster och applåderade staten. Vi ville applådera oss själva och folk som oss, som utan positioner i det etablerade samhället ändå försöker tänja det så att det ska bli mindre förtryckande och förutsägbart.

Folkrörelsestudiegruppen bildades 1983 och fick en snabbstart med seminariet Att nå segrar på Skeppsholmens folkhögskola i juni (som fortfarande många deltagare minns med entusiasm).

Seminariet är dokumenterat här i doc-form:

Några tidiga uppgifter var att ta debatten med den då mycket aktiva fredsrörelsen och kritisera den för ensidig fokusering på vapenteknik och för att glömma bort vad man kan göra som lekman, samt att göra fickkalendrar för åren 1986 och 1987. Tyvärr fick detta experiment avbrytas eftersom de enda tryckerier som kunde trycka fickkalendrar ägdes av våra konkurrenter Almkvist & Wiksell och därför levererade så sent att ekonomin inte gick ihop.

En måltavla för gruppens attacker har framför allt varit NGO-ifieringen av folkrörelserna, dvs tron på att man enbart genom sina goda idéer, uttryckta av lobbyister, experter och mediakommunikatörer, ska kunna övertyga världens makthavare att man har rätt, och på det sättet nå framgångar. Detta var vi ganska ensamma om i slutet av 80-talet och början av 90-talet då vi uttryckte dem på otaliga forum. Mot slutet av 90-talet blev det tack och lov mer allmängods att det också krävdes massmobilisering.

Åtminstone i världen i stort, i Sverige är det fortfarande rätt segt.

Folkrörelsestudiegruppen har en egen webbplats där du kan läsa mer om dess arbete.