Gatan

Alternativ Stad skapades för att värna Stockholms allmänningar. Och vad var naturligare då än att också använda dem? För aktioner, demonstrationer, och bara inbjudande till stockholmarna om att diskutera Stockholmsfrågor med oss.

Så länge vi höll till på Bryggargatan kunde man ofta se oss på Drottninggatan med en banderoll.
Ibland hade vi med oss ett helt bord.
… som här på Skeppsholmen.