Goda idéer i repris: miljösatsningar istället för jobbskatteavdrag

På nittitalet föreslog en socialdemokratisk byggprofessor, Olof Eriksson, att man borde bygga om alla hus för mindre energiförbrukning. Han satte in det i ett ekonomiskt perspektiv – i arbetslöshetens Sverige tyckte han det var bättre att folk gjorde nåt vettigt istället för att bara stämpla. Det skulle gagna både miljön och ekonomin, menade han, eftersom resursen var gratis och vinsterna på insparad uppeldning stora.

ABF gav ut en pamflett med hans tankar, Bygg om Sverige till bärkraft, och Eriksson själv fick en rådgivarroll i kanslihuset. Sen hände ingenting.

Och arbetslösheten fortsatte att vara enorm.

Nu har Arbetarrörelsens Tankesmedja med Anne-Marie Lindgren i spetsen kommit fram till samma goda idé en gång till. Istället för regeringens jobbskatteavdrag, som har visat sig bara fördela om arbeten från offentlig till privat sektor men inte minskat arbetslösheten, föreslår de stora offentliga satsningar på kollektivtrafik, miljövänlig teknik och bostadsbyggande.

Alternativ Stad, som propagerade för Erikssons idéer på 90-talet, applåderar. Och hoppas att socialdemokraterna den här gången ska vara så desperata att de kloka idéerna tas på allvar.