Gör din egen Årstaplan

”Det går att göra grunden till en stadsplan på en timme”, sa Johan Johansson, arkitekt och gammal Alternativ Stad-aktivist. ”och det brukar bli bra, bara man inte krånglar till det. Tyvärr fastnar många professionella planerare i detaljer och småsaker så att det tar flera månader att få fram en första planskiss, och då blir det ofta ganska dåligt”.

Uppgiften var att göra en stadsplan för Söder om Söder – för att ”binda ihop stadsdelarna” som Stockholms stad säger. Resultatet blev detta:

1. En stadsplans uppgift är att ge plats för verksamheter. Inte bara bostäder, inte bara arbetsplatser – utan allt som någon kan få för sig behövs. Inte låsa på förhand – utan låta staden utvecklas efterhand. Därför är en stadsplan öppen – den består bara av stråk och tomter. Av gator och kvarter och offentliga platser.

Det svarta på bilden är stråken, dvs huvudgatorna. Runt dessa ska vi senare lägga kvarter om ca 300-700 m omkrets, uppdelade på tomter om 3000-6000 kvm. Oeftergivliga planbestämmelser är att längs stråken ska husen ha lokaler i bottenvåningen, men i övrigt får husen se ut eller förändras hur som helst.

I övrigt:
2. Ny gatubro öster om Årstabron, i Folkungagatans förlängning. Lämplig för spårväg etc. Uppgiften var ju att binda ihop Stockholm.
3. Ny högbro, dito
4. Stråk under Skanstullsbron från Hammarby allé, och/eller stråk över gamla kyrkogården från Hammarby fabriksväg
5. Partihallarna förses med en jättestor saluhall för allmänheten
6. Huddingevägens tunnelmynning flyttas söderut; fjärrtrafiken försvinner ner i mittfilerna medan lokaltrafiken använder sidofilerna; Huddingevägsstråket förses lämpligen med en mittremsa à la Karlavägen
7. Centrumtorg, den mest centrala platsen i vår stråkkarta. Den kommer att bli den mest attraktiva punkten och vi bör förbereda för detta.
8. Årstafältet, numera kallad Årstaparken, utformas verkligen som en park, inte som ett fält. Stråket genom parken måste vara tryggt även sena kvällar.
9. Vi har inte lyckats finna en bra förbindelse mellan Årsta och den nya bebyggelsen i Liljeholmen; detta måste göras på något vis.

Vi diskuterade också en lämplig sträckning för t-bana genom Årsta. Det är inte bra att dra även den genom T-centralen, men hur går den rimliga sträckningen? Som nuvarande tvärspårvägen? Eller över Årstaviken och Västerbron?

Planeringen fortsätter på träffas på Heleneborgsgatan 9 måndag 20 april kl 18. Ta med vänner och bekanta!