Götgatan 26

Alternativ Stad flyttade från det då svårt förfallna Bryggargatan på nyåret 1980. Den nya lokalen låg mittemot Slussens T-baneuppgång, och bestod av en stor tom butikslokal. Tanken var att vi skulle dela lokalen med andra aktivistorganisationer – Radio Klara, en aktivisttidning som hette Metropol, och Folkkampanjen mot Kärnkraft. Det hela skulle kunna ge klungeffekter, tänkte vi.

Men tidningen gick snart i konkurs, Folkkampanjen förlorade folkomröstningen och livet blev snart ett jagande efter nya tänkbara medhyresgäster. Det var inte längre 70-tal och högkonjunktur för folkrörelser. Det bistra 80-talet hade slagit till.

Ett tag låg där ett anarkistcafé, Svarta månen. Olika andra mindre grupper och föreningar hyrde också in sig av och till. Men ändå fyllde lokalen med stora mödor ett behov under en tid. Den stora centrala möteslokalen tjänade verkligen som sådan – inte bara för hyresgästerna utan också som en kulturscen för utställningar, teater och musik. Det var t.ex. här som Jonas Gardell slog igenom.

Men 1985 (?) slängdes vi ut för att huset skulle renoveras. Efter en tid i förråd flyttade vi in i nya lokaler på Wollmar Yxkullsgatan.