Idaborgsvägen x Årstabergsvägen

Ett fantastiskt läge, på synhåll från Söder, fem hektar obebyggd mark – och så bygger dom radhus på den. Istället för bostäder åt sjutusen (med innertadstäthet) fick det bara plats 500 – och så måste man kunna slänga upp några miljoner förstås. Istället för underlag för en bakre uppgång med hiss från tvärspårvägen ingen kollektivtrafik alls. Istället för underlag för butiker inte ens en kiosk.