Istället för Värtaverkets kolpanna

Stäng kolpannorna i Värtaverket, säger Klimax. Även Alternativ Stad tycker det är en bra idé. Kolkraft hör till det som vi måste klara oss utan i framtiden.

Kolpannorna går att stänga av från ena dagen till nästa. Det finns alltid överkapacitet i systemet, som reserv om en panna skulle gå sönder nånstans. Det enda problemet uppstår kanske om det skulle bli 30 grader kallt – om inte varmvattnet blir så hett som man skulle önska.

Därför borde man antagligen öka kapaciteten för att bränna biobränslen – t.ex. i Bristaverket i Märsta, eller i Nynäshamn, där transporter av sådant inte behöver störa någon.

Ett alternativ kan vara att använda kolpannan i Värtan kvar som reserv, att bara använda då det är 30 grader kallt. Det blir det inte så mycket koldioxid av.

Man kan lägga solpaneler på hustaken, och öppna möjlighet för fastighetsägare att sälja överskottsvärme från dessa till fjärrvärmesystemet. Då kanske det inte behövs någon reservpanna alls.

Och om man ändå byter tak på husen för solpanelernas skull kan vi passa på att lägga på några våningar till på husen, i synnerhet i stadens centralare delar – då blir det kortare reseavstånd och så sparar vi energi den vägen också.

Kopplingen mellan kolförbränning och solfångare är att de sparar bränsle t ex biomassa på sommaren. Den kan exporteras till Tyskland och där ersätta kol. Biomassan räcker till för all fjärrvärme i sverige åtminstone om man effektiviserar och bygger fler och fler passivhus och plusenergihus. Då kan man sälja mer och mer biomassa till Tyskland, som idag eldar mycket kol. Men för att få kortare transporter bör vi i första hand ersätta kol i Sverige hellre än att sälja biomassa.

Vindkraft kan också säljas till Tyskland och Polen. Smart energiteknik kan säljas över hela världen. Det skapar bra jobb i Sverige. Men detta kräver att det blir en bra hemmamarknad i Sverige för ny tekniken och för hela energisystem, så att de kan utvecklas bra. Så låt oss satsa ännu mer på förnybar energi.