Karolinska-uppgörelse håller möjlighet till korruption öppen

Alliansen och de rödgröna har gjort upp om Karolinska. Enligt DN kommer det att bli 8-9 miljarder billigare än den uppgörelse som Alliansen åstadkom på egen hand. Men fortfarande kvarstår en upphandlingsmodell som enligt internationella erfarenheter blir mycket dyr.

Modellen går ut på att någon privat aktör lånar pengarna som behövs och tar ut en avgift för detta av stat, kommun eller landsting. Enligt wikipediaartikeln ”Private finance initiative” leder sådant till följande nackdelar:

  • Det blir dyrare för det offentliga än om man själv lånar upp pengarna från en bank. Det offentliga får nämligen lägre ränta än ett privat bolag eftersom det offentliga inte kan gå i konkurs och därmed inte är någon risk för banken.
  • Detta leder sedan i sin tur att pengarna måste tas ut någonstans – antingen i sänkt standard på de offentliga tjänsterna eller i högre skatter.
  • ”PFI”-projekt, eller OPS som det heter i Sverige, tenderar också att bli korrupta eftersom det handlar om så ofantligt mycket pengar som ska hanteras på ett bräde, vilket skapar en så enorm frestelse för de bolag som är inblandade. I synnerhet som det, liksom i Karolinska-fallet, har omgivits av en massa hemlighetsmakeri och hyss-hyss och hänvisning till företagshemligheter och aktiebolagslagar.
  • Korruptionen leder sen i nästa vända till ökat misstroende och därmed till sociala fällor där inget kan göras eftersom alla är övertygade om att vad som än görs kommer möjligheten att sko sig på affären att vara viktigare än att resultatet blir bra för medborgarna.

Man kan fråga sig varför de rödgröna har gått med på att låta affären fortsätta. Själva hänvisar de till att landstinget annars skulle få betala skadestånd – men man kan fråga sig om detta vore sämre än att låta en korrupt affär fortsätta. Hur mycket ska laglighet och hederlighet få kosta?

Alliansen skrattar väl hela vägen till valurnan – nu slipper de en skandal att försvara. Men vad de rödgröna vinner på affären förblir dunkelt. Räknar de med att väljarna ska komma ihåg deras Bror Duktig-roll över sommaren och belöna dem för det?