Klara Papper

Klara Papper var namnet på den tidning Alternativ Stad gav ut 1975-1982, efter den församling där vi hade vår lokal. Tidningen återupplivades sedan i slutet av 80-talet som ett halvinternt blad kopierat på kopiator, se vidare här.

Men under senare hälften av 70-talet var det en gatutidning som såldes för 3, senare 5 kr i ett par tusen exemplar. Några nummer kunde säljas i bortåt 10.000 ex, som den berömda Stockholmskatalogen, en adresskatalog över ideella organisationer i Storstockholm, och den likaledes berömda Stockholmsguiden för interrailresenärer, som till slut drabbades av säljförbud på Stockholms turistställen eftersom den rekommenderade sånt som var gratis eller billigt, till förtret för Stockholms turistindustri.

Den flitige Klara Papper-försäljaren Göran Folin kränger ett ex av Stockholmsguiden utanför Stockholms avundsjuka turistinformation

Klara Papper handlade om såväl officiella dumheter som inofficiellt motstånd, allt skildrat underifrån och med mycket humor. Kanske den absoluta höjdpunkten var när Alternativ Stads redaktionsgrupp, bestående av ca 20 husockupanter, trängde in på fastighetsborgarrådet P.O. Hansons kontor för att intervjua honom om bostadspolitiken våren 1978. Hanson hade tidigare kategoriskt vägrat att ens träffa någon husockupant – och han visste nog vad han gjorde, för det var inte Hansson som fick ut mest av konfrontationen. ”Fastighetsborgarrådet: – Jag begriper ingenting” var den rättvisande rubrik som reportaget fick. Den lilla dikt som beledsagade reportaget och vars slutrader var 
”lyssna på marknadens heliga bud
tro på moralen, på Hanson och Gud”
reciterades senare flitigt på stadshuset, enligt skvallret.

Vi slutade ge ut tidningen i början av 80-talet, delvis för att den 70-talskultur som gett upphov till den då var död (se artikeln i nr 27 nedan), delvis för att vi ville göra annat.

Några godbitar ur produktionen, samtliga pdf:

Tidningarna finns på KB.