Kom an, SvD

”Biltrafiken kan inte försvinna helt” skriver SvD på ledarplats i vad som måste kallas en närmast otroligt defensiv artikel, och Alternativ Stad måste faktiskt instämma. Biltrafiken kan inte försvinna helt.

Men vi kanske skulle kunna få med oss SvD på ett förslag som rensar ut den med sådär 80 procent? Resten skulle man kanske kunna stå ut med?

Här har vi ett förslag.

Om biltrafiken försvann med, säg, 80% skulle det finnas gott om plats för återstoden – ja platsen skulle vara alltför stor. Det skulle finnas gott om plats att bygga nya bostäder, arbetsplatser, lokaler och butiker på vad som hittills varit vägar, så man slapp gå in och rota i parker och naturområden.

Eftersom vi nu gått in och stött SvD förväntar vi oss ett kraftfullt stöd från SvD för våra förslag!