Kulturkrockarna

Den första reclaim-aktionen i Stockholm ägde rum 1969. Sedan genomfördes ett antal trafikstopp-aktioner på övergångsställen i slutet av 70-talet.

Våren 1990 tog Alternativ Stad initiativ till en ny omgång som mer medvetet syftade till att använda gatan till annat än biltrafik.

Det började med ett par gatuockupationer på Söder i april med ett 40-tal deltagare under 15 minuters ”andningspaus” som vi kallade det.

Till hösten breddade vi idén och tog kontakt med andra organisationer. Syftet var att protestera mot Stockholms stads motorvägsplaner. Som protest mot biltrafikens globala konsekvenser ville vi fylla gatan med kultur under 20 minuter.

Här finns flygbladet som spreds innan (pdf):

Den 15.10.1990 ägde den första aktionen rum i korsningen Sveavägen-Kungsgatan med Fältbiologerna, Anarkisterna och Grön Ungdom som medarrangörer. Sen breddades det hela med fler organisationer och fler människor en gång varje månad i samma gatukors tills aktionerna under våren omfattade ca 500 personer, mest ungdomar.

Några av de kulturaktivister som deltog: Fredskören, Trots Allt, Teater Orgon, Tjurbergets Gycklargrupp, Trubaduren Samuel, Bellman & Ulla Winblad, elever från Nyckelvikens konstskola plus tai chi-grupper och spontana fotbollslag.

Aktionerna var extremt välorganiserade, med en organisation ansvarig för varje gata och med olika personer ansvariga för att prata med bilister, att prata med poliser, att prata med förbipasserande, att bjuda på pepparkakor och kaffe etc etc. Efter varje aktion gick alla i samlad tropp till stormöte på Skeppsholmens folkhögskola.

Det kontaktnät som byggdes upp under dessa aktioner blev sen till stor nytta under 90-talets Dennispaketmotstånd. Polisen fortsatte sen att bevaka korsningen Sveavägen-Kungsgatan ett år framåt i väntan på att vi skulle komma tillbaka.

En artikel om sånt som hände efteråt finns här.

Ett par bilder från de första kulturkrockarna, innan det hade utvecklats med musik, teater och fotboll:

Foto Pär Wetterroth

Vi efterlyser bilder från den fortsatta utvecklingen. Här är i alla fall en flyer:

Och en til:

Och ytterligare en: