Landstinget antar RUFS trots att den missar sitt eget mål

Tisdag den 11 maj antar Stockholms landsting RUFS – Regional Utvecklingsplan för Stockholmsregionen.

Alternativ Stad har i ett remissvar sagt att vi tycker att målen för planen är bra – minskad miljöpåverkan och kortare avstånd. Vi har också påpekat att den konsekvensberäkning av planen som följer med som bilaga säger att planen leder åt rakt motsatt håll – ökad miljöpåverkan och längre avstånd.

Detta bekymrar dock inte landstinget. Antagligen säger de som statsrådet Carlgren: ”Jag anser inte det”.

Antingen menar landstingsmajoriteten att ”verklighet” är et fult ord som miljörörelsen har hittat på, som kan döljas genom fantasier. Eller också struntar det i vartåt det bär – bara de får fortsätta köra bil.

För givetvis är det motorvägarna som förvandlar en annars rätt anständig utvecklingsplan till en vrångbild av sig själv. Alla visioner om minskad miljöpåverkan och kortare avstånd har fått stryka på foten för bilpendlingens och markspekulationens intressen.