Lugnare Medis utan bilar

Tidningen Södermalmsnytt meddelar i mitten av november 09 att polisen vill stänga av biltrafiken förbi Medis nattetid. Det blir mindre bråk då, säger Olof Bratthall på Citypolisen.

Exemplet kommer från Oslo, där man har sett hur det blir en allmänt lugnare och vänligare atmosfär när biltrafiken försvinner. Det är som om bilism i sig hetsar upp stämningen och gör folk aggressiva.

Man kommer att tänka på en gammal Disneyfilm.

Aggressivitet i samband med trafik är välkänt. Men åtminstone den som står bakom länken tycks se det som ett individuellt problem. När det istället borde stå skrikande klart att aggressioner automatiskt uppstår då en part är i överläge och en annan i underläge, och det är lätt för den första att skada den andra utan att det finns någon som helst ömsesidighet i det.

Hur som helst så är vi glada över att polisen förordar en lösning som, tillämpad överallt, skulle göra staden mycket vänligare och trevligare.