Madeleine Sjöstedts ledarstil

”Politikerna tycks ha kommunikationsproblem” konstaterade tidningen Citys reporter beträffande stormningen av Aspuddsbadet. Detta med anledning av att det ansvariga borgarrådet Madeleine Sjöstedt inte hade berört badet offentligt under flera veckor före stormningen och givetvis inte under eller efter heller.

Det finns olika ledarstilar, vars för- och nackdelar brukar trumpetas ut av olika näringslivskonsulter och -utbildningar. Till de vanligaste – den styrande, transformativa, stödjande, karismatiska, transaktionella respektive delegerande ledarstilen – kan vi nu lägga den sort som Madeleine Sjöstedt har utformat, den autistiska ledarstilen. Den internationella forskningen sägs vara nyfiken på resultatet.

Även alliansledaren herr Reinfeldt, som ju har gjort sig känd i denna genre, påstås vara imponerad av sin discipels färdigheter.

I Alternativ Stad är vi dock inte så imponerade. Det må vara att handlingar säger mer än tusen ord, men de säger ju inget om varför man gör som man gör. Och tills Sjöstedt har förklarat sitt märkliga beteende kommer misstankarna om skumma geschäft med olika byggföretag bara att växa sig starkare.