Massdemon mot Dennispaketet

Idén till att arrangera en jättedemonstration mot Dennispaketet föddes på våren 1993 sedan någon – Fältbiologerna? – arrangerat en liten demo med kort varsel och väldigt många kunde höras replikera: Den kände jag inte till. Hade jag vetat hade jag gått med.

Så Alternativ Stad beslöt att arrangera en demonstration som alla skulle känna till.

Det gick ganska lätt att övertyga befintliga organisationer och grupperingar om att delta. T.o.m. Unga Allergiker ställde upp. Nästan mest engagerade var några skolklasser i Tappström.

Medlen vi använde för att se till att ”alla skulle känna till” var flera:

  • Vi gjorde – istället för flygblad – en tabloidtidning med alla tänkbara argument mot motorvägar, som trycktes upp i (vill vi minnas) 25.000 ex och spreds i bussköer och vid t-banenedgångar.
  • Vi agiterade bland folk som hotades av nedskärningar med argumentet ”ska vi använda pengarna till asfaltering, tycker ni”.
  • Vi affischerade på stan med fem olika sorters affischer i formatet 20×70 cm, dvs mycket höga och smala så de passade lätt synligt på kortsidan av ett elskåp eller på en lyktstolpe, också med olika typer av argument.

Själva demonstrationen ägde rum 17 november 1993. Täppas Fogelberg var huvudtalare, andra som uppträdde var Maria-Pia Boethius och ???. Sen gick vi i fackeltåg från Kungsan till Mynttorget. Uppskattningarna av hur många som gick med varierar mellan 3.500 och 5.000. Dagen efter skrev Expressen på mittuppslaget att Dennispaketet nu var ogenförbart.

Foto Sanna Tiveus

Riktigt så optimistiskt var det förstås inte. Det skulle krävas många aktioner innan Dennispaketet var så tilltufsat att det inte gick att leverera.