Mikael Söderlund – en hycklare

En gång tillät vi oss att kalla borgarrådet Mikael Söderlund framsynt. Det var i Alternativ Stads skrift Kollektivtrafik för bilistens behov.

Han var nämligen den framstående stockholmspolitiker som mest envetet hade insisterat på att ”Stockholm ska byggas inåt”, dvs allt nytt ska byggas i redan bebyggda områden. Som mest hade insisterat på mer innerstad, inte mer förorter. Vilket både för klimatet och för stockholmarna är den bästa lösningen.
Därför känns det förstås extra smärtsamt när han avslöjar att han inte har menat ett dugg med det.

Vårt tvivel väcktes när han försökte sätta munkavle på Stadsmuseet för att de hade arrangerat guidade turer till Stockholms gatukonst. Detta illiberala drag var en följd av alliansens allmänt illiberala kamp mot yttrandefriheten i Stockholm. Det ska vara förbjudet att manifestera sig i gatumiljön om man inte betalar för det, anser alliansen och tillämpar s.k. nolltolerans både mot affischerare och konstnärer som inte kan betala JCDecaux’ räkningar.
Med önskan om ett vitalt stadsliv tycktes detta inte ha ett dugg att skaffa. Snarare med övervakning, kontroll och var sak på sin förutbestämda plats, fast på ett annat sätt än den funktionalistiska stadsplanering som Söderlund tidigare hade sagt sig ogilla.

Tvivlet stärktes av en artikel i Svenska Dagbladet den 14.12.07. Där luftar Söderlund sina drömmar för Stockholm -som alla tycktes handla om att ”sätta Stockholm på kartan” som det heter genom olika skrytprojekt i centrum. I en bisats fick han plats för Stockholm utanför tullarna också. Men det var tydligt i artikeln att det inte var där Söderlunds hjärta låg.

Men det som definitivt avslöjar honom som hycklare är hans envisa kamp för att glesa ut Stockholm genom en dels en massa nya parkeringsplatser och dels massa nya motorvägsprojekt, inte minst Förbifart Stockholm som uttryckligen har till syfte att glesa ut, underlätta exploatering i ytterområdena och underlätta mer pendling.

Vi tror numera att Mikael Söderlunds engagemang för mer stad i Stockholm bara har varit en taktisk fint för att ragga röster från den långa kön av människor som inte har råd att bo i den alltför lilla innerstan, men gärna skulle göra det.

Vi lovar, vi ska inte mer kalla Söderlund framsynt.