Motorvägsmotståndet

Naturligtvis var det ohejdat optimistiskt att överheten skulle ge upp sina försök att bygga motorvägar i och med att Dennispaketet sprack. Bil- och oljebranschen var fortfarande mäktig, och Vägverket fortfarande en stat i staten. Redan 2005 kom Vägverket med en ny framstöt om att bygga en tvåmila motorvägstunnel från Skärholmen till Husby, som regeringen pliktskyldigt godkände 2009.

Och miljöorganisationerna började mobilisera igen.

Den här gången gick det inte lika bra som på Dennispaketets tid. Dels var det ju ett mer isolerat (om än oerhört dyrt) projekt. Dels är det svårt att börja om från början med något. Och dels hade hela folkrörelsekulturen i Stockholm demoraliserats ytterligare, till följd av ständiga förluster från 1990 och framåt.

Ändå har vi hållit motståndet uppe, med broschyrer, tidningar och annan argumentation för varför mer biltrafik är destruktivt. Några av dem kan läsas nedan:

Här finns också några av de andra artiklar Alternativ Stad har skrivit i ämnet.

Ska man hoppas att det yrvakna intresset för klimatförändringar äntligen (2019) kan sporra ett effektivt motstånd? Trots allt är ju bara en bråkdel av de 30-60-miljarderna bygget kommer att kosta investerade ännu.