När vi planterade träd

I början på sjuttitalet antog Stockholms stad en trädplan som sa vilka gator som skulle få trädplantering. Enligt direktiven skulle man i första hand plantera träd på vissa gator när de ändå grävdes upp, eftersom det skulle bli billigast så.

Efter nästan tio år hade inget hänt. Gatukontoret tyckte inte att det skulle planteras några träd, för då blev det färre parkeringsplatser. Och då betydde det inget vad politikerna beslöt. Tjänstemännen tyckte de hade rätt att strunta i beslut som gick dem emot.

Så Alternativ Stads 1980 bildade Trädgrupp bestämde sig för att plantera ett träd där det enligt planen skulle stå ett. Vi fastnade för Rörstrandsgatan.

Vi tryckte upp en liten broschyr, vi köpte in jord, vi drog in en person som via jobbet hade tillgång till en pneumatisk borr, och sa till pressen att vi tänkte slå till kl 7 en morron. Sen fattade vi posto i en nedlagd butik för att på slaget sju storma ut och verkställa. Och sprang rakt i armarna på en polispatrull!

Det visade sig att en av journalisterna vi hade kontaktat hade tjallat. Han fick sparken, för så gör man inte som journalist. Och vi fick en massa uppmärksamhet ändå, som aktivisterna som ville hjälpa politikerna mot deras egna tredskande tjänstemän.

Men strax därefter drogs de flesta i gruppen in i andra aktiviteter och aktionen fullföljdes inte. Vi vet därför ännu idag inte om den ledde till att några fler träd planterades.

Bild Åke Imnell