Norra länken i välsignat tillstånd

Så är då Norra Länken välsignad. Det skedde på torsdagen. På katolskt vis och med hjälp av Svenska kyrkan. Det var alltså inget försenat aprilskämt, som Vägverket haft på sin hemsida på senaste tiden om detta. Alternativ Stad var på plats i tunnlarna och kunde förundrat höra prästen Fredrik Höggren be för båda byggare och framtida trafikanter och förklara sig tacksam för att delta i detta “förskönande av Guds skapelse“, alltmedan den katolska kollegan stänkte heligt vatten åt alla håll ur en flaska.

Bakgrunden är att en av entreprenörerna är tysk och att de via ett helgon ibland har såna här jippon för sig.

Må så vara, men redan på pastor Janssons tid hade världsliga verk hand om de vågräta kommunikationerna och kyrkan de lodräta. Och att då klampa in och av allt här i världen välsigna en motorväg, det känns lite magstarkt, särskilt med tanke på biskoparnas så ofta framförda oro att klimatet snabbt håller på att barka åt…ja ni vet vart.

Annars råder inget tvivel om att Vägverket behöver allt stöd och hjälp det kan få för att ro projektet i hamn. Sedan 1991 har kostnaderna ökat från 1.89 miljarder till 12.9 miljarder. Bara sen 2003 har kostnaderna fördubblats. Då har man ändå sparat genom att dra in det påtänkta sprinklersystemet och sänka luftstandarden för de kommande trafikanterna. Och då är vad vi vet inte kostnaderna inräknade för att sanera bort det tätningsmedel från tunnlarna som redan förorenat flödena kring Ugglevikskällan.

Vi vågar inte tänka på hur det kan bli med nästa stora projekt som Vägverket hoppas få igenom, Förbifarten. Den har en glädjekalkyl på 25 miljarder i 2006 års penningvärde. Dags för vadslagningsfirmorna att börja gissa vad slutnotan blir för den?

Men sedan Miljödepartementet nyligen slängt en kravlista på 15 punkter i ansiktet på Vägverkets tjänstemän så talar allt mer för att planerna på denna hopplöst föråldrade “exploateringsled” än en gång slängs i papperskorgen.