Nu har Cederschiöld kommit med sitt förslag – och det är värre än Dennispaketet

140 miljarder ska enligt Cederschiölds infrastrukturplan investeras i vägar och kollektivtrafik i Stockholm. 65 till kollektivtrafik, 75 till vägar — men av kollektivtrafikdelen går 16 miljarder till Citybanan som främst är till för att frigöra järnvägen från kortpendlare till förmån för långpendlare från Eskilstunatrakten.

I och för sig ingår en del kollektivtrafikprojekt i förslaget, som säkert är bättre än ingenting:

 • T-bana till Nacka
 • Förlängning av tvärspårvägen
 • Att göra om 4:an till spårväg
 • T-bana Akalla – Barkarby
 • Dubbelspår på Roslagsbanan

Ingenting sägs dock om den rejäla modernisering av kollektivtrafiken som behövs för att göra den attraktiv och konkurrenskraftig jämfört med bilen. Som det nu är räknar förslaget med att andelen kollektivtrafik i Stockholm ska minska från 42 procent till 37.

De mesta pengarna satsas emellertid på motorvägar:

 • Förbifart Stockholm för 25 mdr
 • Österled för 12 mdr
 • Motorväg för E4 genom Solna för 8 mdr
 • Motorväg Hjulsta-Kista för 3 mdr
 • Breddning av E4 Södertälje – Hallunda för 4 mdr
 • etc etc

Svagheterna i detta har vi kommenterat på annan plats.

Vad blir konsekvenserna av förslaget?

Enligt förslagets eget knapphändiga miljökonsekvensutredning kommer

 • biltrafiken totalt att öka med 80 procent
 • trängseln att öka – 7-8 gånger så många fordon fastnar i köer
 • trafiken i innerstan att öka med 45 procent
 • koldioxidutsläppen att öka, oklart hur mycket.

Enbart detta borde ha övertygat Cederschiölds uppdragsgivare om att förslaget är kass. Det lever inte ens upp till sina egna förutsättningar — att lösa upp Stockholms trafikinfarkt.

Förmodligen är det också illegalt eftersom Sverige faktiskt har skrivit på en massa internationella fördrag om att minska koldioxidutsläppen.

Släng förslaget! Ge uppdraget till någon mer kompetent person än Carl Cederschiöld! Låt inte partiboken smälla högre än fantasin, kunnigheten och förmågan!