Ny forskning bekräftar Alternativ Stads ståndpunkt

Biltrafiken måste minska åtminstone 30%, och flygets utveckling stoppas. Istället måste vi satsa på mer spårtrafik, tätare städer och mer användning av elektroniska möten.

Så kan man sammanfatta Jonas Åkermans doktorsavhandling från KTH som nu är färdig.

Avhandlingen heter Transport systems meeting long-term climate targets och kan laddas ner här.

Att köra vidare på andra bränslen, som etanol eller el, är helt orealistiskt annat än som ett litet komplement menar han. Och för att det ska ens vara att tänka på behövs radikalt högre bensinpriser.

– Det fungerar inte att satsa kraftigt på alla transportslag och samtidigt nå de klimatmål som Sverige och EU ställt sig bakom, säger Jonas med en sidoblick mot regeringens infrastrukturplaner.

Det här är förstås sånt som Alternativ Stad alltid har sagt, men det är ju kul att få vetenskapliga belägg för det. Som så ofta förr, från Klarastriden och framåt, visar det sig att det är vi som är de realistiska medan politiker och högre byråkrater är drömmare som lever i sin egen lilla värld.