Parkbänksaktionerna

En av de många mindre men mycket typiska aktioner Alternativ Stad har varit inblandade i var när vi skänkte en parkbänk till Centralens resenärer.

Bakgrunden var att Centralens ledning tyckte det var för mycket ”icke tågväntande klientel” på centralen och en dag ungefär 1977 tog bort alla sittplatser utom de man måste betala för att använda.

Alternativ Stad hade många år tidigare hittat en massa parkbänkar i ett rivningshus. De flesta spred vi genast på stan vid busshållplatserna för att på ett blygsamt vis höja standarden för kollektivtrafikanterna. Märkligt nog fick de stå kvar ett bra tag, tills snöröjningen sopade bort dem.

Bild Stephen Lundström

Några av bänkarna fanns fortfarande kvar. Vi beslöt genast att skänka en till de stackars resenärerna på Centralen.

Så fort bänken var utplacerad kom en rad biffiga konstaplar springande. De blev så förvirrade av vår advokatyr – ”Men snälla konstapeln, vi har just skänkt bänken och om vi tar tillbaka den är det stöld” – att de tillkallade fotograferna hann fram och föreviga aktionen innan bänken till slut bars bort.

Nästa dag kunde man se bilderna i kvällstidningarna tillsammans med en mycket besvärad Centralenchef som måste förklara varför Stockholms central, ensam av alla stationer, måste sakna sittplatser.

Efter tio dagar var sittplatserna tillbaka.

Bilder Åke Imnell