Pentagon erkänner oljekrönet

Den svenska regeringen tror att oljan kommer att vara evinerligen. Ja, inte bara regeringen utan även dess socialdemokratiska opponenter. På annat sätt kan man knappast förklara att de i största enighet vill lägga ner en ohygglig massa pengar på biltrafikmonument som Förbifart Stockholm.

Här är Pentagon mer med sin tid. I en rapport kallad Joint operating environment 2010 säger man

”By 2012, surplus oil production capacity could entirely disappear, and as early as 2015 the shortfall in output could reach nearly 10 MBD.” (s 31)

Pentagon tror att detta betyder att den ekonomiska krisen fördjupas. Det betyder förstås också (även om Pentagon inte berör just det) att drömmarna om evigt växande privatbilism kan läggas på hyllan; oavsett hur energi distribueras till fordonen måste den först produceras, och blir det brist på olja går priserna upp kraftigt.

Alternativa energikällor tror man inte på – i brist på billig olja blir det helt enkelt för dyrt at bygga ut! Det är bara att bita ihop och klara sig på mindre, menar Pentagon.

Sen USAs militäretablissemang lättsinnigt satte igång två onödiga krig på en gång har alltså en viss tillnyktring skett. Istället är det i den svenska regeringen och oppositionen det råder lättsinne av Bushska mått.

Vi kunde, i den bästa av världar, just ha fått ett beslut om att bygga ut spårtrafiken, för tiden efter oljan. Istället ser det ut som om vi kommer att få världens största konstgjorda grotta för svampodling – om inte stockholmarna hindrar det.