Radio Klara

Efter att i tio år ha bildat opinion med aktioner, flygblad, tidningar och pamfletter tog vi 1979 ett steg till genom att gå i bräschen för Radio Klara, namnet tog vi efter Klara Papper och för att vi höll till i det gamla Klara första tiden.

Vi fick nys om att Närradion skulle köra igång på våren det året med en sändare som skulle täcka innerstan och en del förorter. Meningen var att kyrkor, idrottsföreningar och andra ideella organisationer och grupper vardera skulle få sända någon eller några kvartar i veckan. Ett smörgåsbord utan like med andra ord. Och inte av särskilt stort intresse eftersom den breda allmänheten knappast skulle kunna hålla reda på sändningstiderna och att programmen därför skulle bli mest för organisationernas egna medlemmar.

Men Radiogruppen i Alternativ Stad funderade vidare och kom fram till att om man kunde överskrida dom här begränsningarna genom ett brett samarbete mellan en rad olika föreningar skulle man tillsammans kunna få sammanhängande sändningstider och möjlighet att göra nyhets- och debattprogram som kunde överskrida de enskilda föreningarnas snävare intressen. Och därmed dra till sig en bredare lyssnarkrets än de egna medlemmarna.

Den gick ut med en inbjudan att samarbeta under gemensamt tak. Och intresset var stort. Så när Närradion körde igång den 19 maj hade vi en liten hemsnickrad sändningsstudio klar i en grannlokal på Bryggargatan. Där samsades radioentusiaster från miljö-, kultur-, freds-, kvinno-, solidaritets- och fackliga organisationer. En stor del av folkrörelsespektrat med andra ord och förmodligen ett av de största varaktiga samarbetena över organisationsgränserna i Stockholm. Ett samarbete som på köpet gav de deltagande ”radioterna” bra inblickar i de olika organisationernas sakfrågor och sätt att arbeta och dessutom en del goa vänner för livet.

Efter ett år flyttade Radio Klara med Alternativ Stad till Götgatan där det fanns plats för en större studio. Vi sände då en timme både morron och kväll sju dagar i veckan med en gemensam ärtig och eggande signaturmelodi och bevakade både organisationernas egna frågor och sände allmänna nyhetsprogram och bjöd in allmänheten till debatter.

När Radio Klara tillsammans med alla andra i Götgatslokalerna i mitten av 80-talet tvingades bort av en totalrenovering så fortsatte verksamheten i mindre omfattning i en lokal på Kungsklippan där den småningom mynnade ut i TV-sändningar i Öppen Kanal.