Reclaim-aktioner runt 2010

Alternativ Stad arrangerade världens veterligt första reclaim-aktion, dvs aktion av fotfolk för att ta tillbaka de gator som rätteligen tillhör oss istället för bepansrade bilister. Den krossades obarmhärtigt av polis. En serie aktioner i början av 90-talet bemöttes däremot fredligt. Medan en annan serie runt 2000-talet som andra grupper arrangerade slogs ner våldsamt.

Så vi beslöt testa hur klimatet var runt 2010.

Den första aktionen arrangerades rätt spontant 2008 i samband med en klimatdemonstration på Plattan. Enda förberedelsen var några termosar, med vilkas hjälp vi bjöd deltagarna att delta på Sergelrondellen. Tillrusande poliser bjöds också och lät oss hållas tills alla tröttnade.

Nästa aktion var lite mer planerad ett par år senare, 10 otober 2010 på Hamngatan. Även nu var polisen vänlig och förekommande. Några bilder:

Nästa aktion genomfördes tillsammans med Planka.nu. Eftersom biltrafiken tar dubbelt så mycket plats i Stockholm som rimligt arrangerade vi picknick på halva Långholmsgatan under en halvtimme. Lokal-tv var informerad och lät oss förklara syftet för tittarna. Polisen kom och deltog mycket vänligt – ”vi har picknick” förklarade tjänstgörande befälet för tv-tittarna.

Så uppenbarligen var skräcken för reclaim-aktioner måttlig just då. Kanske för att förutsättningarna var helt klara även för polisen.

Vilket kan vara ett tips för framtida arrangörer. Om man kan garantera att inga fotbollshuliganer kommer och krossar skyltfönster är det helt tillåtet att ockupera gator för politiska syften. Demonstrationsrätten står över trafikens framkomlighet.