Sekundkampanjen

Under åttitalet fick Alternativ Stad mycket att göra som Miljöförbundets Stockholmsgrupp.

En av de kampanjer vi hjälpte till med att arrangera var Sekundkampanjen 1987-88 – ett samarbete med Fritidsforum, Fredskommittén, Folkhögskoleelevernas Förbund, Kvinnor för fred, IKFF och Svenska FN-förbundet. Syftet var att samla in lika mycket pengar som militären gjorde av med på en sekund – ca 180.000 kr – och ge det till tre olika solidaritetsprojekt, för att visa vad man skulle kunna använda rustningspengarna till i stort.

Miljöförbundets (och Alternativ Stads) förslag var elektronisk utrustning till gasuppvärmning i Kraków, så de skulle slippa kolet som fördärvade deras skogar (se EYFA-historien). Sådan fanns inte i Polen på den tiden och deras valuta var för svag för att köpa något utomlands. De andra projekten var en folkhögskola i Chile och en kampanj för kärnvapenfri zon i Norden samtidigt som kärnvapenbestyckade fartyg skulle delta i en NATO-övning i Norge.

Grovjobbet gjordes av ungdomsgårdarnas ungdomar, organiserade i Fritidsforum. Totalt samlades hela 315.000 kr in, nästan dubbelt så mycket som beräknat. Ett par ungdomsgårdar hade också insamlingar till egna lokala projekt parallellt. Men Krakówinsamlingen samlade också in på egen hand genom att sälja Krakówtior:

Mikael Johannesson och Ingrid Pettersson från Alternativ Stad samt Eddie Bjelton från Svensk-Polska Miljöföreningen med de styrreglage som levererades till Krakóws miljögrupp.
Foto Per Wetterroth

Insamlingen avslutades med ett stort tredagars tältseminarium i Rålambshovsparken, där vi förutom Miljöförbundets Krakówprojekt presenterade spårtaxi för första gången i Stockholm.